1. Güneş katlanıp dürüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hangi günahtan ötürü öldürüldüğü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Amel defterleri açıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök yerinden koparıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem alevlendirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kişi önceden ne hazırladığını bilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! (Gündüz) kaybolan yıldızlara andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Gece) ortaya çıkıp gözükenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kararmaya yüz tuttuğu zaman geceye andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz ki bu (Kur’an), çok şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O elçi güçlüdür, Arş’ın sahibi katında itibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Orada kendisine uyulandır, güvenilen bir elçidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız aslâ deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki onu apaçık ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O (Peygamber), gayb haberlerini vermede aslâ cimri değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, âlemler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçinizden dosdoğru bir yola gitmek isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster