1. Ardarda gönderilen rüzgârlara, (rüzgârlar misâli Allah yolunda peşpeşe akıp giden akıncılara, ardarda inen Allah sözlerine), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Allah’ın dinini) yaydıkça yayanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden) ayırdettikçe edenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va’dolunan elbette meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va’dolunan elbette meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va’dolunan elbette meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va’dolunan elbette meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızların ışığı giderilip silindiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök açılıp varıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar yerinden kopup savrulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Peygamberler (belli bir günün) belirlenmiş vaktinde (şâhidlik için) biraraya getirildiği zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bunlar hangi gün için geciktirildiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) (Doğru ile eğrinin, hakk ile bâtılın) birbirinden ayrılıp hükme bağlanacağı gün için (geciktirildiler). O ayrım günü nedir bilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) (Doğru ile eğrinin, hakk ile bâtılın) birbirinden ayrılıp hükme bağlanacağı gün için (geciktirildiler). O ayrım günü nedir bilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün (Hakk’ı) yalanlayanların o gün vay hâline ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Önce gelip geçenleri yok etmedik mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra arkalarından gelenleri onların peşine takıp katacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte suçlu günahkârlara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Sonra onu belirlenmiş bir vakte kadar sağlam bir karargâhta bulundurmadık mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Sonra onu belirlenmiş bir vakte kadar sağlam bir karargâhta bulundurmadık mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz, onu kudretimizle belli ölçüde tuttuk. Kudret yettirenler olarak biz ne güzel kudretlileriz!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline !. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Yeryüzünü dirilere de, ölülere de bir toplanma yeri (hazırlık devresi) yapmadık mı? . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Yeryüzünü dirilere de, ölülere de bir toplanma yeri (hazırlık devresi) yapmadık mı? . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada sabit yüce dağlar meydana getirdik ve size tatlı içimi kolay bir su içirmedik mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yalanlayıp durduğunuz şey’e (azaba) doğru yollanın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Cehennem’in kara dumanının oluşturduğu) üç kollu gölgeye gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, ne gölgelendiricidlr, ne de yükselen alevden korur.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şüphesiz ki, o, saray gibi (büyüklük ve yükseklikte) kıvılcım atar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sanki o kıvılcımın herbiri sarı renkte birer devedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, onların nutkunun tutulacağı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kendilerine izin verilmez ki özür beyân etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu, sizleri ve öncekileri toplayıp biraraya getirdiğimiz (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, gerçeği yalandan) ayırd eden hüküm günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O halde eğer bir hile ve düzeniniz varsa, o hileyi hemen bana karşı uygulayın !. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz ki muttakîler (Allah’tan saygı ile korkup hile, yalan ve düzenbazlıktan sakınanlar) gölgelikte pınarlar başında, canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yapageldiğiniz (güzel, yararlı) amellere karşılık afiyetle, gönül huzuruyla yeyiniz, içiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Hakikat biz, iyiliği, yararlı işlerde bulunmayı huy edinenleri böyle mükâfatlandırırız.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Hakikat biz, iyiliği, yararlı işlerde bulunmayı huy edinenleri böyle mükâfatlandırırız.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline !. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Ey Peygamberi ve Kitab’ı inkâr edip yalanlayanlar!) Yeyiniz, az bir süre yararlanıp geçininiz. Çünkü gorçekten sizler suçlu günahkârlarsınız.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara «rükû’ edin» denildiği zaman rükû’ etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Hakk’ı) yalanlıyanların o gün vay hâline !. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bundan (Kur’ân’dan) sonra artık hangi söze inanırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster