1. Birbirlerinden neyi soruyorlar ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Hakkında görüş ayrılığına düştükleri çok önemli haberi mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Hakkında görüş ayrılığına düştükleri çok önemli haberi mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, (görüş ayrılığına gerek yok) ileride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, hayır, (hiç gerek yok, elbette) ileride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünü bir döşek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağlan (yerin bir bakıma dengesini sağlayan) kazıklar yapmadık mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çift çift (kadın-erkek) yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu, dinlenmenizi sağlayıcı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü, geçiminizi kazanmanıza uygun kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde yedi sağlam gök meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Onda) alabildiğine yanıp tutuşarak parlak ışık veren bir kandil (Güneş)i var kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15-16) (Rüzgârın te’siriyle) sıkışıp yoğunlaşan bulutlardan döne ve (çeşitli) bitki çıkarmak; sarmaşık bahçeler yetiştirmek için bol bol yağmur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15-16) (Rüzgârın te’siriyle) sıkışıp yoğunlaşan bulutlardan döne ve (çeşitli) bitki çıkarmak; sarmaşık bahçeler yetiştirmek için bol bol yağmur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-15-16) (Rüzgârın te’siriyle) sıkışıp yoğunlaşan bulutlardan döne ve (çeşitli) bitki çıkarmak; sarmaşık bahçeler yetiştirmek için bol bol yağmur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ki (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, haklıyı haksızdan) ayırd etme günü (Allah katında) belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sûr’a üfürüleceği gün gruplar hâlinde gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gökler açılacak, kapı kapı olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yerinden kopup yürütülecek, (tuz-buz olup) seraba dönecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Cehennem, hiç şüphesiz ki bir pusu, azgın sapıkların varıp döneceği bir yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Cehennem, hiç şüphesiz ki bir pusu, azgın sapıkların varıp döneceği bir yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada uzun süre kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25-26) Ne serinlik, ne de (serin, tatlı bir) içecek tadacaklar, (amellerine) uygun bir ceza olarak sadece kaynar su ve bir de irinli, çok soğuk bir su içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25-26) Ne serinlik, ne de (serin, tatlı bir) içecek tadacaklar, (amellerine) uygun bir ceza olarak sadece kaynar su ve bir de irinli, çok soğuk bir su içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (24-25-26) Ne serinlik, ne de (serin, tatlı bir) içecek tadacaklar, (amellerine) uygun bir ceza olarak sadece kaynar su ve bir de irinli, çok soğuk bir su içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar hiç de hesabı ummazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Âyetlerimizi yalan saydılar da saydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz herşeyi (bir bir) sayıp kitaba geçirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık hep (bu azabı) tadın, size elbette azâbdan başka bir şey artırmıyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-32-33-34) (Allah’tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-32-33-34) (Allah’tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (31-32-33-34) (Allah’tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (31-32-33-34) (Allah’tan derin bir saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlara kurtuluş, başarıya erişme, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni kabarmış yaşıtlar; dolu dolu kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne boş-anlamsız söz, ne de yalan işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbından bir mükâfat, yeterli bir bağıştır (bunlar)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahmân’dır; O’na söz söylemeye güç getiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün o (büyük) Ruh (Melek Cebrail) ve melekler ayakta saf hâlinde duracaklar. Rahmân’ın izin verdiklerinin dışında kimseler konuşamıyacak. İzin verilen de ancak doğruyu söyleyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte hakk olan gün, budur. Arzu eden kimse Rabbına bir varış yolu edinsin ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğrusu biz, sizi yakın bir azâb ile uyardık; o gün, kişi, ellerinin önden gönderdiğine bakacak. Hakk’ı inkâr eden ise, (büyük bir pişmanlık içinde) «keşke (bugün) toprak olaydım !» diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster