1. İyilik için gönderilen melekler hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şiddetli rüzgâr gibi uçan melekler hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer yüzüne şeriatleri yayan melekler hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hak ile bâtılı ayıran melekler hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Hak sahiblerine özür, yahud haksızlara azab olarak vahyi peygamberlere getiren melekler hakkı için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Hak sahiblerine özür, yahud haksızlara azab olarak vahyi peygamberlere getiren melekler hakkı için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yıldızlar yok edildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gök yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar (yerlerinden) sökülüp savrulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Kıyamette ümmetlerine şahidlik etmek için) peygamberler belirli bir vakitte bir araya getirildikleri zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Şöyle denilir): Bunlar, hangi (dehşetli) güne ertelendiler!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (İnsanların birbirinden ayırd edileceği) fâsıl gününe... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bildin mi, nedir fâsıl günü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunu yalan sayanların o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, (peygamberlerini inkâr eden kavimlerden) evvelkileri, helâk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra (inkârcı Kureyş gibi) arkadan gelenleri, onlara ekliyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz, günahkârlara böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Allah’ın ayetlerini) yalanlayanların o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ey inkârcılar topluluğu!) Biz, sizi hakîr bir sudan (meniden) yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra o suyu, sağlam bir yerde (rahimde) sakladık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Doğum için olan) belirli bir vakte kadar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte biz, bunu takdir ettik. O halde biz ne güzel kâdiriz!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Öyle ise öldükten sonra dirilmeyi) yalan sayanların o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Arzı bir toplanma yeri yapmadık mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hem dirilere, hem ölülere? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada yerli yerinde sabit yüce dağlar yerleştirip de size tatlı bir su içirmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Bütün bu nimetleri) inkâr edenlerin o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Kıyameti inkâr edenlere o gün şöyle denir): Haydi (dünyada) yalan saydığınız azaba gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Ey inkârcılar topluluğu!) Haydi cehennemin üç çatallı duman gölgesine gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne gölgelendirir, ne alevden korur, (sırf size bir azab...) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zira o ateş, öyle kıvılcımlar atar ki, her biri saray gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Renk ve çokluk bakımından) sanki o kıvılcımlar, sarı deve sürüleri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Bu hali) yalan sayanların, o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün, dilleri tutulacak gündür, (inkârcıların)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kendilerine izin verilmez ki, özür dilesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Bugünü) inkâr edenlerin, o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) fâsıl günü, sizi ve evvelki ümmetleri topladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer (azabı kaldıracak) bir hileniz varsa, haydi bana hile yapın bakalım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Öldükten sonra dirilmeyi) inkâr edenlerin o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Doğrusu takva sahibleri, gölgelerle kaynaklarda; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve canlarının istediği meyveler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Bu cennetliklere şöyle denilir): İşlediğiniz amellere karşılık, âfiyetle yeyin, için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte biz, güzel amel işliyenleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Cenneti) inkâr edenlerin, o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Ey inkârcılar topluluğu!) yeyin, zevk edin dünyada biraz; çünkü günahkâr müşriklersiniz, (ahirette ateşe gireceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Allah’ı ve peygamberlerini) inkâr edenlerin o gün vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlar: "- İtaat edin, namaz kılın." denildiği zaman, itaat etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Allah’ın hükümlerini) inkâr edenlerin o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık (bu ahmaklar) Kur’an’dan sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster