1. (Müşrikler) hangi (büyük) şeyden birbirlerine soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) O hakkında ayrılığa düşmekte oldukları büyük haberden (öldükten sonra dirilmekten) mi? (Hem bununla alay mı ediyorlar?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) O hakkında ayrılığa düşmekte oldukları büyük haberden (öldükten sonra dirilmekten) mi? (Hem bununla alay mı ediyorlar?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, (ihtilâfa lüzum yok, iş dedikleri gibi değil). İleride (kıyamet günü, inkârlarının akıbetini) bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır hayır, ileride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz, yapmadık mı arzı bir döşek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizleri de (erkek-dişi) çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu ise, bir dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü ise, geçim vakti kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze, yedi sağlam gök bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İçlerinde parıl parıl ışıldayan bir kandil (güneş) astık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rüzgârların sıkıştırıp yoğunlaştırdığı bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onunla çıkaralım diye, daneler, otlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sarmaş dolaş bağlar, bahçeler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sûr’a üfürüleceği o gün, (mezarlardan kalkıp mahşere) bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir de, sema açılmış da kapı kapı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş de bir serap olmuştur, (yerlerinde yeller esmektedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Muhakkak ki cehennem, (melekler tarafından kâfirleri) bir gözetleme yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kâfirler için bir dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nice devirler boyunca içinde kalacaklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar ne de içilecek bir şey! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bir kaynar su ve irin içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir ceza ki, (işledikleri amellere) uygun... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Âyetlerimizi de alabildiklerine yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz ise, her şeyi (Levh-i Mahfûz’da) yazıp tesbit ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (O kâfirlere şöyle denilir): Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz takva sahiblerine (her türlü kederden) kurtuluş (cennet) var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler var, üzümler var; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Aynı yaşta tomurcuk sîneliler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hem dolgun kadehler var... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne boş bir lâf işitilir, ne de bir yalan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Bu, takva sahiplerinin işledikleri güzel amellere) bir karşılık ki, Rabbinden, bir ihsandır; yeter mi yeter... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, göklerle yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir; Rahmân’dır: O’na hiç bir sözde (ve itirazda) bulunamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Cebrâil ve melekler saf halinde duracaklar. Rahmân’ın, kendisine izin verip de doğruyu söylemiş olandan başkaları bir kelime söyliyemiyecekler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu kıyamet, çaresiz vuku bulacak gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin, (iman edip itaatten ayrılmasın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Çünkü biz, size, (ahirette olacak) yakın bir azabı haber verdik. O gün kişi, ellerinin kazanıp öne (ahirete) gönderdiği amellere bakacak ve kâfir şöyle diyecektir: "- Ah ne olurdu, ben bir toprak olaydım!..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster