1. Kasem olsun, (kâfirlerin ruhlarını tâ) derinliklerden çekip şiddetle çıkaran meleklere; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Müminlerin canlarını) o usulcacık çekenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Dalgıçlar denizden inci çıkarır gibi,) yüzüp (müminlerin ruhlarını rahatça alarak) gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Müminlerin ruhlarını cennete, kâfirlerinkini ateşe götürmekte) koşup yarışanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir de (kullara ait) işi tedbir edenlere ki, (kıyamet var, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün (Sûra) ilk üfürüş şiddetle sarsacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu ikinci üfürüş takib edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (İnkârcı) kalbler, o gün ürperip hoplar yerinden; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Bu kalblerin sahiblerinin) gözleri, korkudan zillet içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirler (dünyada öldükten sonra dirilmeyi inkâr ederek) şöyle diyorlar: "- Biz mi, sahiden (öldükten sonra) evvelki hale döndürüleceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Müminlerle alay ederek) dediler ki: "- O halde bu (dirilme) hüsranlı bir dönüş!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ey kâfirler, bunu zor ve uzak bir iş görmeyin), muhakkak ki Sûra (son) üfürülüş, tek bir sayhadan ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de bakarsın onlar hep kabirlerinden uyanmışlar, (bir araya toplanmışlar)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey Rasûlüm), muhakkak ki sana Mûsa’nın haberi geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona, mukaddes Tuva vadisinde şöyle nida etmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Haydi Firavûn’a git; çünkü o pek azdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Ona) de ki: "- İster misin (küfürden) temizlenesin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Seni Rabbine davet edeyim de (O’na) boyun eğesin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Mûsa vardı da) ona, büyük mucizeyi (asânın ejderha oluşunu) gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o, (Mûsa’yı) yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (fesad peşine) koşarak (iman etmekten) yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nihayet (sihirbazlarını, yahud ordusunu) topladı da çağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "-Ben, en yüksek Rabbinizim." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Muhakkak ki bunda bir ibret var, (Allah’dan) korkacak kimse için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Sizce, öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı çetin, yoksa semâ (yı yaratmak) mı? Allah onu bina etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Tavanını yükseltti de, onu düzgün bir nizama koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlık... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra (yer ve arkasından da gök yaratıldıktan sonra), arzı döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O arzdan suyunu ve otlağını çıkardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları yerleştirdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve davarlarınızın istifadesi için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat o büyük felâket (kıyamet) geldiği vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan, (küfür olarak) ne yaptığını anlıyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bir de cehennem, her (gözü olub) görene açılmıştır, (o gün, onu herkes görecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azgınlık edib kâfir olmuş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Ahiret üzerine) dünya hayatını tercih etmişse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Muhakkak cehennem, onun varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi, şehevattan alıkoymuşsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Muhakkak cennet onun varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana kıyametten soruyorlar: "- Ne zaman kaim olacak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onu anlatmak sana nerden olsun? (Allah bildirmeyince...) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun nihayeti (ilmi), yalnız Rabbine aiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen, ancak kıyametten korkacakları sakındıran bir peygambersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (İnsanlar), kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka (dünyada, yahud kabirlerde) durmamışa dönecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster