1. (Peygamber) hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisine o a’mâ geldi diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o, (senden sormakla cehalet kirinden) temizlenecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahud öğüd alacaktı da, o öğüt kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Amma (malı ile Allah’a) ihtiyaç göstermiyene gelince; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen, ona dönüb sözüne kulak veriyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun (İslâm’ı kabul etmeyib) temizlenmemesinden sana ne? (Sen ancak tebliğe memursun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Amma sana koşarak gelen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’dan korkmuş iken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen ondan yüz çeviriyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, (bir daha böyle yapma) çünkü o Kur’an bir öğüddür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Artık dileyen ondan öğüd alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O Kur’an, (Levh-i Mahfûz’da, Allah katında) çok şerefli sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ki (onların) kıymetleri yüksektir; tertemizdirler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Meleklerden ibaret) kâtiblerin elleri ile yazılmıştır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ki onlar, (Allah katında) kerimdirler, itaatkârdırlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası (kâfir) insan, ne nankör şey!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Bu kibir ve gurur nereden? düşünmez mi? ) onu (yaratan) hangi şeyden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir nutfeden (meniden) onu yarattı da (insan) biçimine koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra (ana rahminden çıkmak için) ona yolunu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği vakit, onu tekrar diriltecek, tam olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu o insan, (Allah’ın) kendisine emrettiğini tam olarak hiç yerine getirmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir de o insan (yediği) yemeğine baksın; (onu rızık olarak kendisine nasıl verdik): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra (nebat bitsin diye) toprağı bir yarış yardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece bitirdik onda daneler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzümler, yoncalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytinlikler, hurmalıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ağaçları göğe doğru yükselen bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyveler ve nice çayırlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bütün bunları) sizin ve davarlarınızın menfaati için yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Amma kıyamet sayhası geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün kişi kaçacak kardeşinden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Anasından ve babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zevcesinden ve oğullarından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, onlardan herkesin kendine yeter bir işi vardır, (ancak kendi derdi ile kalır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bir takım yüzler vardır ki, o gün parıldar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güler sevinir... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Nice yüzler de vardır ki, o gün üzerlerinde toz toprak var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları karanlık ve karalık kaplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar, kâfirler, facirlerdir... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster