1. Güneş dürüldüğü (ve ziyası söndürüldüğü) zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar bulanıb düştüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğü (toz duman olduğu) zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kıyılmaz (canım) mallar terkedildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bütün hayvanlar (kısas için) toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bütün denizler kaynayıb birbirine karıştığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ruhlar (bedenlerle) çiftleştirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Diri olarak (toprağa) gömülen kız, hangi günahla öldürüldü? sorulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Diri olarak (toprağa) gömülen kız, hangi günahla öldürüldü? sorulduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Herkesin işlemiş olduğu amellerin tesbit edildiği) defterler (hesab için) açıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök yerinden söküldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem kızıştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet (müminlere) yaklaştırıldığı zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Herkes, (iyi ve kötü) ne hazırlamışsa (onu) bilecektir... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şimdi kasem ederim, (geceleyin görünüb gündüz) sönen yıldızlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dolaşıb dolaşıb yuvasına giren gezegenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Karanlığa arka verdiği zaman o geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ağardığı zaman o sabaha ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak bu Kur’an (Allah katında) kerim olan bir elçinin (Cebrâil Aleyhisselâmın) getirdiği kelâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir elçi ki, pek kuvvetlidir. Arşın sahibi (Allah) katında yüksek bir mevki sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ( O elçi, melekler arasında kendisine) orada itaat olunandır; hem de (vahye karşı) emindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ey Kureyş topluluğu!) Sizin arkadaşınız (Hz. Peygamber, kâfirlerin benzettiği gibi), bir mecnûn değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. And olsun ki, Peygamber, o Cebrâil’i açık ufukta gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Peygamber, vahy üzerine itham edilir de değil... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kur’an da, Allah’ın rahmetinden koğulmuş bir şeytanın sözü değil... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde (ey şaşkın kâfirler), nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O Kur’an, ancak bir öğüddür, bütün âlemler (insan ve cinler) için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçinizden dürüst olmak istiyenler için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Fakat âlemlerin Rabbi olan Allah, (sizin dürüst olmanızı) dilemeyince, siz dileyemezsiniz. (Daima Allah’ın kudret ve iradesi altındasınız.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster