1. Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir zaman geçti ki, o vakit insan alınır, (insanlıkla tanınır) bir şey değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Çünkü biz, insanı, (erkek ve dişi suları ile) karışık bir nutfeden yarattık; (üzerine mükellefiyyet yükliyerek) onu deneyeceğiz. Bunun için onu duygu ve görgü sahibi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğrusu biz ona, gerçek yolu gösterdik; ister şükreden (mümin) olsun, ister nankörlük eden (kâfir)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Çünkü biz, kâfirler için zincirler, bukağılar ve alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki iyi insanlar, (cennetde) katığı kâfûr olan (şarab) dolu bir kadehten içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O şarabın katığı olan Kâfur) bir kaynaktır ki, ondan Allah’ın kulları içerler. İstedikleri yere onu kolayca akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Cennetlik olan iyi insanlar, o kimselerdir ki, dünyada) adaklarını yerine getirirler; ve azabı salgın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Sonra onlara şöyle derler): "Size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir hediye isteriz ne de bir teşekkür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Çünkü biz Rabbimizden korkarız; bed çehreli, çatık suratlı bir günün azabından... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları, o günün azabından korur ve kendilerine güzel bir yüz ve sevinç verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabırlarına karşılık da (içine girecekleri) bir cennet ve (giyecekleri) bir ipek ihsan eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada koltuklar üzerine dayanmış bir haldedirler. Orada ne bir güneş (rahatsızlığı) görürler, ne de soğuk... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (O cennetteki ağaçların) gölgeleri üzerlerine sarkmış, meyvaları da bol bol önlerine konmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlara (hizmet için) gümüşten billûr kaplar ve sürahilerle (etraflarında) dolaşılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten billûrlar ki, (ehli cennet) onları türlü türlü biçime koymuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada kendilerine, katığı zencefîl olan (cennet şarabından dolu) bir kadeh de içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Zencefîl) cennetde bir kaynakdır ki, ona Selsebîl adı verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Cennet ehlinin) etraflarında (hizmet için) devamlı olarak taze çocuklar dolaşır ki, sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada her nereye baksan, bir nimet ve pek büyük bir mülk (saltanat) görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üstlerinde, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır; ve gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara tertemiz bir şarab içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Cennetliklere şöyle denir): İşte bu, sizin mükâfatınızdır. Ameliniz makbul olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçekten biz, Kur’an’ı sana ayet ayet indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde Rabbinin hükmüne sabret, (zafer sana erişecektir). O kâfirlerden hiç bir günahkâra, yahud bir nanköre boyun eğme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah akşam Rabbinin adını an, (sabah, öğle, ikindi namazlarını kıl). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmında da O’na secde et, (akşam ile yatsı namazını kıl). Bir de geceleyin uzun bir müddet O’nu tesbih et, (teheccüd namazı kıl). denilir: Bunlar, hangi (dehşetli) güne ertelendiler!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü bunlar (Mekke kâfirleri), peşin dünyayı severler ve önlerindeki (şiddeti) ağır bir günü bırakırlar. (Ahiretin azabından korkub da imana gelmezler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve mafsallarını (birbirine) biz bağladık. Dilediğimiz zaman da (onları helâk eder) yerlerine kendileri gibi olanları getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhakkak ki bu Sûre, bir öğüddür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar; (O’na ibadet ederek rahmetine yaklaşır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Şunu da bilin ki,) Allah dilemeyince siz (hayır ve şerri) dileyemezsiniz. Çünkü Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediği kimseyi rahmeti içine kor. Zalimlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster