1. Ey (örtüsüne) bürünen (Peygamber)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve (yanlış yolda olanları) uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin büyüklüğünü, yüceliğini dile getir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni (kendini, kişiliğini, etrafını daima) temiz tut! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Azaba ve kötülüğe yol açacak şeylerden kaçın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma/yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin rızasını kazanmak için sabret (her şeye katlan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) (Yeniden diriliş için) o Sur`a üflendiği zaman, işte o kıyamet vakti çok şiddetli bir gün olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) (Yeniden diriliş için) o Sur`a üflendiği zaman, işte o kıyamet vakti çok şiddetli bir gün olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkârcılar için (hiç de) kolay olmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Mal ve evlatsız olarak) tek başına yarattığım o inkârcıyı (Velid İbni Muğîre`yi) bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Çırılçıplak yarattığım) bu adama da (sonra) bolca mal verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gözü önünden ayrılmayan evlatlar (verdim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendisine alabildiğine imkânlar sağladım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Üstelik o bunu daha da artırmamı umuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphe yok ki o düşündü ve planladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası nasıl da düşündü ve uydurdu! (Peygambere nasıl sihirbaz dedi!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine kahrolası, nasıl düşündü ve uydurdu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra (Kur`an hakkında yeni dayanaklar bulmak için çevresine) baktı ( düşündü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (söyleyecek söz bulamayınca) suratını astı ve kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da arkasını dönüp büyüklük taslayarak gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) Ve “Bu Kur`an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) Ve “Bu Kur`an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben de muhakkak onu (Velid İbni Muğîre`yi) “sekar”a atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hem (Ey Resulüm!) Bilir misin, nedir o “sekar”? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (İnsanların bedeninde et) bırakmaz, (kemik de) koymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derileri tamamıyla yakar kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O sakar üzerinde on dokuz (görevli) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz o cehennemin muhafızlarını hep meleklerden ibaret kıldık. Sayılarını da ancak inkârcılar için bir sınav yaptık. Kendilerine kitap verilenler de Kur`an`ın hak olduğuna inansınlar (çünkü onların kitaplarında da bu meleklerin sayısı on dokuzdur). İnananlar da imanlarını artırsın. Kendilerine kitap verilenlerle mü`minler (böylece) şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklar ile inkârcılar da neticede: “Allah, bu örnek ile ne anlatmak istemiş olabilir?” desinler. Böylece Allah dilediğini (kötü niyetlerinden dolayı) sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır! Hayır! Ay`a… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-35) Hayır (onlar öğüt almazlar)! Aya, çekilip giderken geceye, ağardığı zaman sabaha (söken şafağa) andolsun ki o cehennem, büyük belâlardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (32-35) Hayır (onlar öğüt almazlar)! Aya, çekilip giderken geceye, ağardığı zaman sabaha (söken şafağa) andolsun ki o cehennem, büyük belâlardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (32-35) Hayır (onlar öğüt almazlar)! Aya, çekilip giderken geceye, ağardığı zaman sabaha (söken şafağa) andolsun ki o cehennem, büyük belâlardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) (O cehennem) insan için; içinizden (ibadet ve itaatte) ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) (O cehennem) insan için; içinizden (ibadet ve itaatte) ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes tutumunun ve davranışlarının tutsağıdır (kazandığına bağlıdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar (amel defteri sağ tarafından verilenler) hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-42) Onlar cennetlerdedirler. Suçlular: “Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir?” (diye uzaktan sorarlar.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-42) Onlar cennetlerdedirler. Suçlular: “Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir?” (diye uzaktan sorarlar.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (40-42) Onlar cennetlerdedirler. Suçlular: “Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir?” (diye uzaktan sorarlar.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Cehennemlikler derler ki: “Biz namaz kılanlardan değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Yoksula da yedirmezdik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “Asılsız ve bozguncu konuşmalara dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (46-47) “(Ölüm ile) her şey açık seçik ortaya çıkıncaya kadar hesap gününü de yalan sayardık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (46-47) “(Ölüm ile) her şey açık seçik ortaya çıkıncaya kadar hesap gününü de yalan sayardık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara şefaatçilerin şefaati yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur`an`daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur`an`daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur`an`daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, (düşündükleri gibi değil), Muhakkak ki Kur`an (Allah`tan) bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık kim dilerse ondan düşünür öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (Ne var ki) Allah dilemedikçe (kendileri istemedikçe) ondan ders almazlar. Saygıyla direktiflerine itaat edilmeye layık olan ancak O`dur, affetmeye ehil olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster