1. Ey örtüye bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da (yanlış yolda olanları) uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin büyüklüğünü an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni temiz tutmaya devam et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Murdar şeyleri de terke devam et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Malını, daha fazlası verilsin diye verme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O boruya (İsrafil’in Sûr’una) üfürülünce, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün pek zorlu ve sıkıntılı bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirlere hiç de kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-12-13-14) (Ey Peygamber!) Beni, o tek başına yarattığım, kendisine geniş çapta mal ve göz önünde duran çocuklar verdiğim; imkânları hazırlayıp döşediğim adamla başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra da (verdiğimi) daha da artırmamı ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır (hiç de istemesin). Çünkü o, âyetlerimize karşı inadçıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu elbette sarpa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü gerçekten o, iyice düşündü, ölçüp biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Geberesi nasıl ölçüp biçti I Sonra yine kahrolası nasıl ölçüp biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Geberesi nasıl ölçüp biçti I Sonra yine kahrolası nasıl ölçüp biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra kaşını çatıp yüzünü ekşitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da arkasını dönüp büyüklük taslıyarak gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve «Bu ancak anlatılagelen bir sihirden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu ancak bir insan sözüdür» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sakar’a (Cehennem’in alt tabakasına) itip atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sakar nedir bilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ne geriye kor, ne de bırakır ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Deriyi iyice değiştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde 19 (bekçi) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cehennem’de görev yapanları ancak meleklerden kıldık. Biz, onların sayısını kâfirler için bir fitne yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler; imân edenlere de, imânlarını artırsın ve kendilerine kitap verilenler ile mü’minler şüpheye düşmesin ; kalblerinde (inkâr ve inâd) hastalığı bulunanlar ile kâfirler de, «Allah bununla misâl olarak neyi murad etmiştir?» desinler. İşte Allah böylece dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlara ancak bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay’a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay’a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay’a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay’a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay’a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (32-33-34-35-36-37) Hayır, (onlar öğüt almazlar). Ay’a, "dönüp gittiği zaman geceye, ışık saçtığı zaman sabaha and olsunki, gerçekten (Cehennem) büyük belâlardan biridir, insanlar için sizden öne geçmek isteyen veya geri kalmayı arzu eden için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes elde ettiğine karşılık rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağ taraftakiler (amel defterleri sağdan verilenler) böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Cennetlerde, suçlu günahkârlar hakkında birbirlerinden sorarlar : Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Cennetlerde, suçlu günahkârlar hakkında birbirlerinden sorarlar : Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sizi Cehennem’e sürüp sokan nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar da: Biz namaz kılanlardan olmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksulu yedirmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Bâtıla) dalanlarla birlikte daldık.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve biz hesap ve ceza gününü yalanladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Tâ ki, ölüm bize gelip çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlara ne oluyor ki öğütten yüzçeviriyorlar ?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Aslandan kaçan ürkek yaban eşekleri gibi.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Aslandan kaçan ürkek yaban eşekleri gibi.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, onlar Âhiret’ten korkmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, o gerçekten bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ancak Allah’ın dilediği kimseler düşünüp öğüt alır. Korkulmaya değer olan da O’dur; bağışlamaya lâyık olan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster