1. Kıyamet gününe and içerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendini çokça kınayan nefse de and içerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kemiklerini biraraya getiremiyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile (bütün hatları ve özellikleriyle) düzeltip meydana getirmeye kudretimiz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ama insan önündeki (Kıyamet ve hesabı) gerçek saymayıp inkâr etmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Kıyamet günü de ne zamanmış ?» diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göz şimşek çakar (gibi kamaştığı), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneşle Ay biraraya geldiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insan, «kaçış nereye ?» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hiçbir sığınak yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün karar kılınacak tek yer, ancak Rabbının huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana önden gönderdiği ile geriye bıraktığı şeylerden bir bir haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) insan birtakım özürler ileri sürse bile, o kendine karşı duyup gören bir şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) insan birtakım özürler ileri sürse bile, o kendine karşı duyup gören bir şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İnen vahyi acele (belleyip ezber) etmek için dilini kıpırdatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ki onu toplayıp okutmak bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde biz, onu (Cebrail’in diliyle) okuduğumuzda sen de onun okuyuşunu izleyerek O’na uy. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra da onun açıklaması bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, siz tezelden dünya hayatını sevip istiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Âhiret’! bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O gün yüzler var pırıl pırıl ışılar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve Rablarına bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzler de var, o gün asık ve kararmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bel kemiğinin kırılacağını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, (can) köprücük kemiğine dayandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Okuyup üfleyecek bir kimse yok mudur? denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Artık ayrılma vaktini anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacaklar birbirine dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevk, ancak Rabbına doğru olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne gerçeği doğrulayıp kabul etmiş, ne de namaz kılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat hem yalanlamıştı, hem yüzçevirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da salına salına gurur içinde ehline (yakınlarına) gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yazıklar olsun sana yazıklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra yine yazıklar olsun sana yazıklar! (Sen bu azaba çok daha lâyıksın.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan başıboş bırakıldığını mı sanır ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kendisi atışkan bir meniyden değil miydi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra kan pıhtısı oldu derken Allah, onu yaratıp biçimlendirerek düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Derken ondan dişi ve erkek çiftler meydana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık bunu yapan (Yüce Kudret), ölüleri diriltmeye kadir değil midir ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster