1. Ey elbisesine bürünen ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gece kalk da az bir bölümü dışında (ibâdet et). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Gecenin yarısı veya ondan biraz eksilt ya da üzerine biraz artır. Kur’ân’ı güzel ahenkli tane tane oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Gecenin yarısı veya ondan biraz eksilt ya da üzerine biraz artır. Kur’ân’ı güzel ahenkli tane tane oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz ki biz, sana (kaldırılması) ağır bir söz vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hakikat (ibâdet için) gece kalkmak hem daha dokunaklı ve te’sirli, hem de okuma cihetiyle daha sağlam (bilgi ve huzur verici)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gerçekten senin için gündüz uğraşacağın uzun işler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbının ismini an; her şeyden ilgini kesip yalnız O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun da Rabbıdır, batının da Rabbıdır. Başka tanrı yoktur, ancak O vardır. Artık sen, O’nu hep vekîl edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların (inkarcı müşriklerin) dediklerine katlan. Onları güzel bir tavırla terkedip ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nîmet sahipleri olup (Hakk’ı) yalanlayanları bana bırak da kendilerine az bir mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Çünkü yanımızda bukağılar, Cehennem, boğazdan geçmeyen yiyecek ve elem verici bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Çünkü yanımızda bukağılar, Cehennem, boğazdan geçmeyen yiyecek ve elem verici bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir günde ki, yeryüzü ve dağlar sarsıldıkça sarsılır; dağlar çökmüş kum yığınına dönüşür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz ki, biz, Fir’avn’a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ne var ki, Fir’avn, o peygambere karşı geldi; bu yüzden onu yakalayıp ağır şekilde cezalandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer küfre saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek günden nasıl korunursunuz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök, onunla (o günün dehşetiyle) çatlamıştır (çatlayacak). O’nun va’di mutlaka yerine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbına giden bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber bir topluluğun gecenin üçte ikisine yakın bir süreyi, yarısını ve bazan da üçte birini kalkıp ibâdetle geçirdiğinizi bilir. Allah, gece ve gündüzü takdîr eder, sizin bunu sayamıyacağınızı bildiği için size lütuf la yönelir. Bundan böyle Kur’ân’dan size kolay geleni okuyun. Allah, sizden hastalar olacağını, diğer bir kısmının Allah’ın bol nîmet ve geniş lûtfunu arayıp elde etmek için yolculuk yapacaklarını, başka bir kısmının ise Allah yolunda vuruşacaklarını bilmiştir. O halde Kur’ân’dan size kolay geleni okuyunuz. Namazı dosdoğru kılınız, zekâtı veriniz, Allah’a (O’nun rızâsı uğruna faizsiz) güzel bir ödünç veriniz. Kendiniz için önden ne gibi bir hayır gönderirseniz, onu daha hayırlı ve karşılığı daha büyük olarak Allah’ın yanında bulursunuz. Allah’tan bağışlanma dileyiniz. Şüphesiz ki, Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster