1. De ki: Cinlerden birkaç tanesinin (gelip Kur’ân) dinledikleri ve sonra da : «Biz, hayranlık uyandıran bir Kur’ân dinledik» dedikleri, bana vahiy yoluyla bildirildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Öyle bir Kur’ân ki, doğruya götürür. Biz ona inandık. Artık hiçbir şeyi Rabbımıza ortak koşmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve şüphesiz Rabbınızın şanı ve azameti çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Oysa bizim şaşkın beyinsiz (olanımız), Allah’a karşı saçmalayıp yalan söylüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı yalan söylemiyeceklerini sanıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hakikat insanlardan bir kısım adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı da bu suretle onların azgınlıklarını artırırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah’ın hiçbir kimseyi diriltip kal, dırmıyacağını sanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, gerçekten göğü yokladık da sert ve güçlü bekçilerle ve şihablarla dolu bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve biz doğrusu orada dinlemeye uygun oturulacak yerlerde oturduk. Ama şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir şihab bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçekten biz bilmiyorduk, yeryüzündekilere kötülük mü istenildi, yoksa Rabbları onlar için bir hayır mı murâd etmiştir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve doğrusu bizden iyi-yararlı kişiler de var ve onların ötesinde alçaklar da vardır. Bizler ayrı ayrı yollar tutmuşuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve biz elbette Allah’ı yeryüzünde de, başka bir yere kaçsak da âciz bırakamıyacağımızı kesinlikle anladık.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz ki, biz doğru yolu gösteren (Kur’ân)ı kulak verip dinlediğimizde ona imân ettik. Artık kim Rabbına imân ederse, ne (ecrinin) eksileceğinden, ne de haksızlığa uğrayacağından korkusu olmaz.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hakikat içimizde (Allah’a) teslimiyet gösterenler de var, kendine yazık eden haksızlar da var. İslâm’ı kabul edenler, doğru yolu arayıp seçenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kendine yazık eden haksızlara gelince: Onlar Cehennem’e odun oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Eğer onlar o yolda dosdoğru gitselerdi, bununla denememiz için kendilerine bol su içirirdik. Kim Rabbini anmaktan yüzçevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sevkeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Eğer onlar o yolda dosdoğru gitselerdi, bununla denememiz için kendilerine bol su içirirdik. Kim Rabbini anmaktan yüzçevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sevkeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz ki mescidler Allah’ındır. O halde (oralarda) Allah ile beraber hiçbir şeye duâ, ve ibâdet etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu Allah’ın kulu (Muhammed), O’na duâ ve ibâdet etmek için kalkınca, onlar (inkarcı müşrikler) neredeyse üzerine çullanıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: Ben ancak Rabbıma duâ ve ibâdet ediyorum ve hiç birini O’na ortak koşmam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: Ben size ne bir zarara, ne de doğru yolu gösterip yarar sağlamaya mâlik değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ik : Şüphesiz hiçbir kimse beni Allah’tan (O’nun vereceği cezadan) kurtaramaz ve ben O’ndan başka bir sığınak da bulamam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Benim görevim) ancak Allah’tan geleni, O’nun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah’a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz ki onun için, içinde devamlı ebediyyen kalacakları Cehennem ateşi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet o va’dolunduklarını görecekleri vakit, kimin yardımcı bakımından daha güçsüz ve sayı bakımından daha az olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: O va’dolunduğunuz şey (azâb) yakın mıdır, yoksa Rabbim onu uzun bir zaman sonraya mı bırakmıştır? Bilemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O, gaybı bilendir. Gaybına kimseyi muttali’ kılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak seçip razı olduğu bir peygambere (bildirmesi) bunun dışındadır. Şüphesiz ki, o peygamberin önünde ve ardında dizi halinde gözcüler yürütür ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Peygamberlerin Rablarından gönderilen risâleti tebliğ ettiklerini (ayan-beyan) bilsin. (Allah) onların yanındaki şeyleri kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster