1. Ey (esvabına) bürünmüş olan! Veya (Ey disarını giymiş olan!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk, artık inzar et (uyar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve (O) senin Rabbin, öyleyse (O’nu) tekbir et (yücelt). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve elbiseni artık (onu) temiz tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve azap (ona sebep olacak şeylerden) artık uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve daha çoğunu isteyerek (karşılık bekleyerek) iyilik yapma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve Rabbin için artık sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık Nâkûr’a (Sur Borusu’na) üflendiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o izin günü, "zor gün" dür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirlere kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tek başına yarattığım kişiyi Bana bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve onu, devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve her zaman yanında olan oğullar (verdim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve ona bol bol (ni’metler) vererek geniş imkânlar sağladım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra (daha da) artırmamı ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, asla. Muhakkak ki o Bizim âyetlerimize karşı (inkâr etmekte) inatçı oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yakında onu sarp bir yokuşa (ateşten bir dağa) süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhakkak ki o, (Kur’ân hakkında) tefekkür etti (düşündü) ve karar verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Artık kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), nasıl karar verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), nasıl da karar verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonunda: "Bu sadece, olsa olsa nakledilen bir büyüdür." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yakında Ben, onu alevli ateşe yaslayacağım (atacağım). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve sekarın (alevli ateşin), ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Yakıp tüketir etinden) bakiye bırakmaz ve (ölüme de) terketmez (azapları devam eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Sekar) insanın (derilerini) yakıp kavurucudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun üzerinde 19 vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve Biz, ateş ehlini (cehennem bekçilerini), meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kâfirler için fitneden başka bir şey kılmadık, kitap verilenler yakîn sahibi olsunlar ve âmenû olanların da îmânı artsın. Ve kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz (şüphe) bulunanlar ve kâfirler desinler ki "Allah, bu mesele ile ne murad etti (ne demek istedi)?" İşte böyle, Allah, dilediğini dalâlette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Ve O, insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, Ay’a yemin olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gittiği an geceye andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak ki o (cehennem), gerçekten büyüklerden (büyük musîbetlerden) biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için bir uyarı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden, öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bütün nefsler, iktisap ettikleri (kazandıkları) dereceler sebebiyle (karşılığı olarak) rehinedirler (bağlıdırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yemin sahipleri (yeminlerini yerine getiren nefsler) hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennetlerdedir. (Diğerlerine) sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Mücrimlerden (suçlulardan). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sizi sekarın içine (alevli ateşe) sevkeden (sürükleyen) nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Biz namaz kılanlardan olmadık." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve biz bâtıla dalanlarla beraber bâtıla (boş şeylere) dalıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve biz dîn gününü yalanlıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Bize yakîn gelene kadar (ölüm anı gelinceye kadar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Buna rağmen, onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki onlar ürkmüş yabanî merkepler gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Arslandan (korkup) kaçmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, bilâkis, onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, muhakkak ki O, bir Zikir’dir (Öğüt’tür). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık kim dilerse, O’nu zikreder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah’ın dilediğinden başkası O’nu zikredemez. O (O’nun dilediği kimse), takva sahibidir ve mağfiret ehlidir (günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster