1. Hayır, kıyâmet gününe yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve hayır, levvame (kınayan) nefse yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan (öldükten sonra) onun kemiklerini asla biraraya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Kıyâmet günü ne zaman?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve Ay karardığı (zaman). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve Güneş ve Ay birleştirildiği (zaman). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İzin günü, insan: "Firar edilecek yer nerede?" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İzin günü karar kılınan yersenin Rabbinin Huzuru’dur (Rabbinin Katı’dır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İzin günü insana, takdim ettiği (yaptığı) ve tehir edip (yapmadığı) şeyler haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve mazeretlerini beyan etse bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki O’nun toplanması ve okunması Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyleyse O’nu okuduğumuz zaman, artık O’nun (Kur’ân’ın) okunuşuna tâbî ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra O’nun beyanı (açıklanması) muhakkak ki Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, bilâkis siz çabuk geçeni (dünya hayatını) seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve ahireti terkediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rab’lerine bakan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve izin günü çatılmış (kararmış) yüzler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, (can) köprücük kemiğine geldiği zaman (can boğaza gelince, ölmek üzere iken). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve: "Kurtaracak kimdir?" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve o (dünyadan) ayrılacağını (öleceğini) anlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İzin günü, sevk senin Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve lâkin yalanladı ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra böbürlenerek ehlinin (ailesinin) yanına gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan başıboş (sorumsuz) bırakılacağını mı zannediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (O), dökülen meniden bir damla değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bir embriyo (cenin) oldu. Bundan sonra (Allah) onu halketti (yarattı), daha sonra da dizayn etti (düzenledi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. İşte bunları (yapan), ölülere hayat vermeye kaadir değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster