1. İnsanın üzerinden, henüz "anılmaya değer bir şey" değilken,(anılmaya değer bir varlık olana kadar) uzun bir zaman geçmedi mi? (ilk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden,anılmaya değer bir varlık haline gelmesine,doğmasına kadar geçen süre) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Muhakkak Biz, insanı (iki hücrenin) birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören (bir varlık) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki Biz, onu (Allah’a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah’a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah’a ulaşmayı dilemez) küfreden olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kâfur bulunan kadehlerden içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın kulları, içtikleri o pınarı, fışkıra fışkıra (gürül gürül) akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nezirlerini (adaklarını) ifa ederler (yerine getirirler). Ve şerri (heryere) yayılan günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sevdiği taamı (yemeği), miskinlere (fakir ve yoksullara), yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz sadece Allah’ın vechi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belâlı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları, pırıl pırıl bir yüze ve surura (sevince) kavuşturdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükâfatlandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş (şiddetli sıcak) ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onun (ağaçlarının) gölgesi, onların üzerine yakındır. Ve onun (olgunlaşmış) meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve orada, muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada "selsebîl" diye isimlendirilen bir pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve baktığın zaman orada ni’metler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rab’leri onlara temiz (lezzetli) içecekler (şaraplar) sundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak ki bu, sizin mükâfatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre lâyık olmuştur (takdir edilmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak ki Biz, Biz sana Kur’ân’ı, tenzil ederek (âyet âyet) indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kâfir veya günahkâr olanlara itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve artık, gecenin bir kısmında O’na secde et. Ve geceleyin uzun uzun O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İşte onlar, muhakkak ki çabuk geçen (dünya hayatını) seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar (umursamıyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları Biz yarattık. Ve bağlarını Biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleri ile değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder (edinir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O dilediği kişiyi, rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap hazırladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster