1. Sen ey içine kapanan kişi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve (insanları) uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sadece Rabbini yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni temiz tut! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bütün pisliklerden uzak dur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İyilik yapmayı kazanç kapısı haline getirme! ((Allah için) yaptığın iyiliği çok görme!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin hatırına sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve (şu haberi ilet): (Sur) borusuna üflendiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. evet işte o gün, pek zor bir gün olacaktır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. kafirlerin tümü için hiç de kolay olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Beni tek başıma yarattığımla başbaşa bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki, geniş maddi imkanlar vermiştim ona! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir de (cömertliğimin) şahitleri olan çocuklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve onu bir (bebek gibi) eleyip belemiştim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. şimdi de kalkmış hırsla daha fazlasını istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyle yağma yok! Madem ki o ayetlerimiz inatla (inkara) saplanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben de onu sarp yokuşa süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o (vahiy hakkında) sığ ve yanlış düşündü, ölçüp biçti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir daha canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra (etrafı) süzdü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ardından surat astı ve rengi attı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. En sonunda (hakikate) sırtını döndü ve kibir abidesi kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet şöyle dedi: "Bu sadece geçmişten miras kalan bir büyüdür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. bu sadece ölümlü bir insan sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sekar`a yaslayacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar`ın ne olduğunu nasıl bilebilirsin ki sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O ne (diri) bırakır, ne de (ölüme) terk eder; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. o insana kendi özünü gösterir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. onun üzerinde on dokuz (melek/e) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Zira yalnızca melaikeyi ateşin muhafızları kıldık; ve onların sayısını inkarda ısrar edenler için bir sınav yaptık; ki böylece önceki vahyin mensupları gönülden ikna olsun ve (ona) iman edenlerin imanları artsın; hem önceki vahyin mensupları hem de (bu vahye) iman edenler bütün kuşkulardan arınsın; ve kalplerinde hastalık olanlar ve inkara gömülenler ise, "Allah bu temsil ile ne yapmayı diledi?" diye sorsun! İşte böylece Allah (sapmayı) dileyeni saptırır, (hidayeti) dileyeni ise doğru yola yöneltir. Ve Rabbinin ordularını(n sayısını) Zatından başka kimse bilemez. Nihayet bunlar, ölümlü insan için bir uyarı ve öğütten ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Evet, ay şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Geçip giden gece şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve ağaracak olan sabah şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphesiz o (cehennem ateşi, musibetlerin) en eşsizidir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. insan soyu için bir uyarıdır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. içinizden öne geçmeyi veya arkada kalmayı dileyen herkes için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her insanın (akıbeti) kendi kazandıklarına bağlıdır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ancak iyiler müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Onlar) cennetlerde, hep bir ağızdan soracaklar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. günahı hayat tarzı edinenlere: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi, içinizi yansıtan bu ateşe ne soktu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Cevap verecekler: "Biz hem Allah`la bağımızı koparmıştık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. hem de yoksulları doyurmazdık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. üstelik (günaha) dalanlarla birlikte biz de dalardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. hepsinden öte biz Hesap Günü`nü yalanlardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ta ki ölüm hakikati bizi gelip buluncaya kadar..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İşte bunlara hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şu halde o öğüt ve uyarıdan yüz çevirmekle ellerine ne geçecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar ürkek yaban eşeklerine benziyorlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. amansız avcıdan (kaçak eşeklere). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yoo! Aksine onlar ahiret endişesi taşımıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Evet, şüphesiz bu bir öğüttür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık dileyen ondan öğüt alır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. zaten onlar ancak Allah`ın dilemesi durumunda öğüt alabilirler. O, kendisine karşı sorumluluk duyulmaya ve bağışlamaya en ehil olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster