1. Ey Örtüye bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbini büyükle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Daha önce edindiğin yanlış inançları (elbiseni) temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Günahlardan uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çoğaltarak, yaptıklarını başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabırlı ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Boruya üfürüldüğü (kıyamet başlasın işareti verildiği) zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O kıyamet günü zor bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Doğruları inkâr edenler için, hiçte kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Beni ve yalnız olarak yarattığım kimseyi başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ona çokça mal. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şahitler olarak oğullar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Daha pek çok imkânlar verdiğim halde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hala açgözlülükle verdiklerimi artırmamı istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır! Şüphesiz ki o ayetlerimize karşı direndi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu çıkışı zor bir yere sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphe yok ki o düşündü ve planladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra kahrolası nasıl bir plan yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra kahrolası nasılda planladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra arkasını döndü ve (düşünüp bulduğu fikirden dolayı) böbürlendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonra "Bu söyledikleri ona öğretilmiş bir sihir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu söylenenler insan sözünden başka bir şey değil" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben onu sakara atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sakarın ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O ne yok eder, nede bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnsanlar için tutulmuş kayıtlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O sakar üzerinde on dokuz (görevli) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz ateşin görevlilerini meleklerden oluşturduk onların sayılarını da inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki, kendilerine kitap verilenlere destek olsun ve iman edenlerin imanları artsın. Kitap verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık olanlar ve doğruları inkar edenler "Allah bu misalle ne anlatmak istiyor" desinler. Böylece Allah dileyen kimseyi sapıklık içinde bırakır, dileyen kimseyi de doğru yola iletir. Rabbinin ordularının sayısını, ancak Rabbin kendisi bilir. Bu anlatılanlar, insanlar için yalnızca bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır! Hayır! Ay’a… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gittiğinde geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ortaya çıktığında sabaha yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sakar (Rabbinin) en büyük ayetlerinden birisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan için bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden dileyen kimse için kendisi lehine bir şeyler yapması, dileyen kimse içinde yapmama serbestliği vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ancak (herkes şunu bilsin ki) her nefis yaptığı şeylerin karşılığında bir yerde (ya cennette veya cehennemde) alıkonulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağ ehli hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Cennet içinde karşılıklı soru sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlu günahkârlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi ateşe (sakara) iten sebepler nedir?" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlarda "Biz namaz kılanlardan değildik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksulları doyuranlardan olmadık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz faydasız ve boş işler yapanlarla beraber, faydasız işlerle uğraşırdık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Ve biz, hesap gününü yalanlardık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Taki o günü kesin bir şekilde görünceye kadar" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık, bundan sonra onlara, şefaatçilerin şefaatleri fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu saatten sonra onların öğütten yüz çevirmeleri de olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki onlar kaçan eşekler gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan ürkmüş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır! Onlar istiyorlar ki, her bir kişi için, ellerine yazılmış sayfalar verilsin (ki inansınlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır! Onlar, ahiret gününden hiç korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hâlbuki tam aksine, kesinlikle o (Kur’an) bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah’ın dilediklerinden başkası öğüt almaz. O öğüt alanlar ise, korunmasını ve bağışlamasını bilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster