1. Hayır! Kıyamet gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sürekli kınayan nefse yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kemikleri toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi zannediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, onun parmaklarına varıncaya kadar düzeltmeye gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tam aksine insan, geri kalan ömrünü (önünde kalan zamanı) taşkınlık yaparak (kural tanımadan) geçirmek istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kıyamet günü ne zaman diye soruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göz (o günün dehşetinden) yerinden fırladığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay karanlığa gömüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve ay toplandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insan "Kaçacak yer nerede" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır! Kaçış yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varılacak yer Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, yaptıkları ve yapmadıkları bizzat kendisine haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ancak insan kendi nefsini çok iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Her ne kadar mazeretler ortaya atsa da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu acele ile (eline okuman için verilen kitabı) okumak için, dilini hareket ettirme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onun (amellerinin) toplanıp bir araya getirilmesi ve onun okutulması bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz onu okuduğumuzda, sen onun okunuşunu takip et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır! Siz dünyayı çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ahireti de geri plana atıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzler vardır o gün, parlamakta. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbinin kararını beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzler vardır o gün, ekşimiş durumda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık belanın ona geleceğini bilir (zanneder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır! Can boğaza geldiğinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Tedavi edecek yok mu? denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kesinlikle onun ayrılık olduğunu bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacaklar bacaklara dolaştığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevk edilecek yer, Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra o (bu kıyamet gününü) doğrulamadı ve Rabbinin huzurunda eğilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ancak yalanladı ve gelen doğrulardan (ayetlerden) yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra böbürlenerek ailesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sana yakındır, yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra sana yakın, daha yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İnsan atılmış basit bir sudan, nutfeden meydana gelmedi mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra kan pıhtısından (oluşmadı mı?). Sonra Rabbi onu yarattı ve şekil verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sonra ondan iki çift, erkek ve dişiyi meydana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde, bunları yapmaya gücü yetenin, ölüyü diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster