1. -Ey örtüye bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Rabbinin büyüklüğünü açıkla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pislikten uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaptığın iyiliği çok görme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sûr’a üflendiği zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün zor bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kafirler için hiç kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Beni, yarattığım kimse ile yalnız bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ona pek çok mal verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göz önünde oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ona verdikçe verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Daha da artırmamı umuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. -Asla, çünkü o, ayetlerimize karşı inatçı oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu sarp bir yokuşa süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o düşündü ve karar verdi.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası nasıl da karar verdi.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir daha kahrolası nasıl da değerlendirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra kaşlarını çatıp, surat astı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da arkasını dönüp büyüklendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve şöyle dedi: -Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu insan sözünden başka bir şey değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sekar’a sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar’ın ne olduğunu bilir misin sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, ne geri bırakır ne de vazgeçer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derileri yakıp kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde on dokuz (melek) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ateş bekçilerini yalnızca meleklerden kıldık. Onların sayısını da ancak kafir olanları denemek, kitap ehlinin kesin bilgiye ulaşması ve iman edenlerin de imanını artırmak için verdik. Kitap ehli ve mü’minlerin şüphe etmemesi, kalplerinde hastalık olanların ve kafirlerin de: -Allah bu misalle ne demek istiyor? demesi için (verdik). Allah, dilediğini işte böyle sapıklıkta bırakır, dilediğine de yol gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu, insanlar için bir uyarıdan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, Ay’a andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gelen geceye.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Aydınlanan sabaha.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki o, büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Aranızdan ileri gelenler veya geri kalanlar için.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes kazancına bağlı bir rehinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sadece sağ yandakiler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Cennettedirler. Ve soruştururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçluları.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. -Sizi cehenneme sevkeden nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. -Namaz kılanlardan değildik, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Düşkünleri doyurmuyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Batıla dalanlarla biz de dalıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hesap gününü yalanlıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ölüm bize gelene dek.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık şefaatçilerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyleyse, onlara ne oluyor da uyarıdan yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Sanki onlar, aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Sanki onlar, aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, aksine onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Gerçek şu ki bu bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öğüt almak isteyen kimseye.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah dilemedikçe öğüt almazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan O’dur, bağış sahibi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster