1. Sen ey (yalnızlığına) bürünmüş olan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin büyüklüğünü ve yüceliğini an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öz benliğini temiz tut! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve bütün pisliklerden kaçın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ama sabırla Rabbine yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve (insanları uyar ki), (yeniden diriliş) suru üflendiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. o Gün, bir ızdırap günü olacaktır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. rahatlama günü değil, (şimdi) hakikati inkar edenler için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bana bırak yalnız yarattığım o kişi(yle uğraşma)yı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. kendisine geniş imkanlar verdiğim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve (sevginin) şahitleri olarak çocuklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ve hayatına geniş bir ufuk açtığım: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. buna rağmen o, hala ihtirasla verdiğimden daha fazlasını istiyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Evet, o, kendini ayetlerimize karşı bilerek, inatla şartlandırmıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (bu nedenle) onu acı veren çetin bir yokuşa süreceğim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bakınız, (mesajlarımız hakikati inkara şartlanmış olan birine aktarıldığında, onları nasıl çürüteceğini) düşünür ve (onu) hesaplar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. kendini de mahveder böyle hesaplar yaparak: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. evet, o kendini mahveder böyle hesaplarla! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve sonra (yeni dayanaklar bulmak için çevresine) bakar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. sonra kaşlarını çatarak dik dik süzer, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. sonunda (mesajlarımıza) sırtını döner ve küstahça böbürlenir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ve: "Bu, (eski zamanlardan) intikal eden büyüleyici bir sözdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu, ölümlü beşer sözünden başka bir şey değildir!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Bu nedenle,) onu (öteki dünyada) cehennem ateşine sokacağım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Cehennem ateşinin ne olduğunu hiç düşündün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O ne yaşatır, ne de (ölüme) terk eder, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ölümlü insana (nihai hakikati) gösterir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun üzerinde ondokuz (güç) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çünkü yalnızca meleki güçleri (cehennem) ateşinin gözcüleri kıldık; ve onların sayısını hakikati inkara şartlanmış olanlar için bir sınama (aracı) yaptık ki böylece daha önce vahye muhatab olanlar (bu ilahi kelamın doğruluğuna) kani olsunlar ve (ona) iman etmiş olanların imanları daha da güçlensin; ve geçmiş vahiylere muhatab olanlar ile (bu vahye) iman edenler bütün şüphelerden kurtulsunlar. Ve kalplerinde hastalık olanlar ile hakikati tamamen reddedenler: "(Sizin) Allah(ınız) bu temsil ile ne demek istiyor?" diye sorsunlar. Böylece Allah, (yoldan çıkmak) isteyeni saptırır, (doğruya ulaşmak) isteyeni ise doğru yola ulaştırır. Ve Rabbinin güçlerini Kendisinden başka kimse bilemez. Bütün bunlar ölümlü insan için yalnızca bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Evet, hilali düşün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Geçip gitmekte olan geceyi düşün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve ağaran sabahı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphe yok ki bu (cehennem ateşi) gerçekten büyük (bir uyarı)dır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ölümlü insan için bir uyarı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. öne çıkmayı veya geride kalmayı seçen her biriniz için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Hesap Günü) her insan, yapmış olduğu bütün (kötü) fiiller için rehin olarak tutulacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar hariç; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. onlar (cennet) bahçelerinde (oturarak) soracaklar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. günahkarlara: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Berikiler "Biz" diyecekler, "ne namaz kılanlardan idik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ne de yoksulları doyururduk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ve kendilerini günaha kaptıran (diğer) günahkarlar ile birlikte günaha dalmıştık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ve Hesap Günü’nü yalanlamıştık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (ölüm ile) her şey açık seçik ortaya çıkıncaya kadar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve böylece, onlar için şefaat edecek olanların hiçbirinin (zerre kadar) faydası olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde, onlara ne oluyor ki bütün öğütlerden yüz çeviriyorlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. adeta korkuya kapılmış merkepler gibiler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. aslanlardan ürküp kaçan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Asla, onlar öteki dünya(ya inanmazlar ve on)dan korkmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Aslında bu bir öğüttür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ve dileyen herkes ondan ders alabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ama o (öteki dünyaya inanmaya)nlar, Allah dilemedikçe ondan ders almazlar çünkü O, Allah’a karşı sorumluluk bilincinin ve mağfiretin kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster