1. Ey örtülere bürünen (insan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gece biraz ilerleyince (namaz için) kalk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. gece yarısı -biraz önce Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ya da sonra- (kalk) ve ağır ağır, duyarak Kur’an oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz sana (sorumluluğu) ağır bir mesaj tevdi edeceğiz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (ve) gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. halbuki gündüzleri seni meşgul edecek yığınla iş var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ama (hem gece hem gündüz) Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini O’na ada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O’dur) doğunun ve batının Rabbi; O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse, kaderini belirleme gücünü yalnız O’na izafe et, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. halkın (senin aleyhinde) söyleyebileceği her şeye sabırla katlan ve onlardan uygun şekilde uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve nimet içinde oldukları halde (Allah’tan geldiğini umursamadan) hakikati yalanlayanları Bana bırak; onlara bir süre daha dayan: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. çünkü, Katımızda ağır prangalar ve yakıcı bir alev (onları beklemektedir), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. boğaza takılan yiyecek ve şiddetli bir azap, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. yeryüzünün ve dağların sarsılacağı ve (parçalanarak) savrulan bir kum yığını haline geleceği o Gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bakın (ey insanlar!) Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de karşınızda hakikate tanıklık yapacak bir elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve Firavun elçiye isyan etti, bunun üzerine Biz de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyleyse, hakikati kabul etmeye yanaşmazsanız, çocukların saçlarını ağartan o Gün kendinizi nasıl koruyacaksınız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. göklerin paramparça olacağı, (ve) Allah’ın (yeniden diriltme) vaadinin gerçekleşeceği (Gün)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu, şüphesiz, bir öğüt ve uyarıdır. Öyleyse, dileyen Rabbine ulaştıran yola koyulsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ey Peygamber!) Rabbin, senin ve beraberindekilerin gecenin üçte ikisini, yahut yarısını, yahut üçte birini (namaz için) uyanık geçirdiğini bilir. Gecenin ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah, sizin onu küçümsemeyeceğinizi bilir ve bu sebeple O rahmetiyle size yaklaşır. O halde Kur’an’ın kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun. Allah, zaman zaman içinizde hastalar, Allah’ın lütfunu aramak için yola koyulanlar ve Allah yolunda savaşa çıkanlar olacağını bilir. Öyleyse ondan (yalnızca) kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun, namazınızda devamlı ve dikkatli olun ve karşılıksız harcamada bulunun ve (böylece) Allah’a güzel bir borç verin çünkü kendi adınıza güzel ne iş yaparsanız karşılığını aynen Allah katında görürsünüz; evet, daha iyi ve daha zengin bir ödül olarak. Ve (daima) Allah’ın bağışlayıcılığını arayın. Kuşkusuz Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster