1. Ey giysisine bürünüp kenara çekilen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin yüceliğini duyur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Temizle giysilerini! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Uzaklaştır kendinden pisliği! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çok bularak başa kakma yaptığın iyiliği! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliği! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O boruya üfürüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Benimle, yarattığım kişiyi baş başa bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hesapsız bir mal verdim ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göz doyurucu oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Alabildiğine imkânlar döşedim onun için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Tüm bunlardan sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, iş sanıldığı gibi değil! O, bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben onu dik bir yola süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Derin derin düşündü o; ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir kez daha kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra arkasını döndü ve böbürlendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "İnsan sözünden başka bir şey değil bu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sekar’a fırlatacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bilir misin nedir Sekar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ortada bir şey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnsan için tablolar/levhalar/ekranlar sunandır o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde ondokuz vardır onun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz, cehennem yârânını hep melekler yaptık. Ve biz, onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?" desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. Rabbinin ordularını ancak O bilir. Bu, insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin olsun Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yemin olsun geceye, sırtını döndüğünde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yemin olsun sabaha, ağarıp ışıdığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki o gerçekten en büyüklerden biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden, öne geçmek yahut arkaya kalmak/erken davranmak yahut gecikmek isteyen için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her benlik öz kazancının bir karşılığıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Uğur ve bereket yârânı müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bahçelerdedirler. Birbirlerine soruyorlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular hakkında: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi Sekar’a sürükleyen nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Cevap verdiler: "Namaz kılıp dua edenlerden değildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksulu yedirip doyurmuyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Boş lakırdılara dalanlarla dalar giderdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Din gününü yalanlıyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Nihayet, tartışılmaz ve karşı çıkılmaz bilgi önümüze dikildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık yarar sağlamaz onlara şefaatçilerin şefaati. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sağa sola kaçışan yaban eşekleri gibidirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Arslandan ürkmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, öyle şey olmaz! Doğrusu şu ki, âhiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, iş, sandıkları gibi değil! O bir öğüt verici/bir düşündürücüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen düşünür onu, öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve onlar, Allah’ın dilediği dışında, öğüt alamazlar. Sakındırmaya ve affetmeye ehil olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster