1. Ey giysisine bürünüp yatan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Geceleyin kalk! Kısa bir süre hariç, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut buna biraz ekle! Ve Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kuşkusuz, gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma/yoğun bir uğraş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O’na yönel! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Doğunun ve batının Rabbidir O. Tanrı yoktur O’ndan başka. O’nu vekil et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine sabret! Ve güzelce ayrıl onlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Benimle, o nimete boğulmuş yalanlayıcıları baş başa bırak! Birazcık süre tanı onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bizim yanımızda bukağılar var, cehennem var! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğazdan zor geçen bir yiyecek, korkunç bir azap var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O günde ki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz size, üstünüze tanık olan bir resul gönderdik. Tıpkı Firavun’a bir resul gönderdiğimiz gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama Firavun, resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutuverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer inkâr ve nankörlüğe saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök bile o yüzden parçalanır. O’nun vaadi gerçekleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır. Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tövbe nasip etti. O halde Kur’an’dan, kolay geleni okuyun. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah’ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde Kur’an’dan, kolay geleni okuyun! Namazı kılın! Zekâtı verin. Güzel bir ödünçle Allah’a ödünç verin! Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah’tan af dileyin. Hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster