1. Ey bürünüp örtünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Rabbini büyüklük ile an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiselerini de temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pislikten kaçınıp uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Çünkü o boruya (sura) üfürüldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün, zorlu bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfre sapanlar içinse hiç kolay değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tek başıma yarattığım o kimseyi bana bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ben ona, alabildiğine geniş servet verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Göz önünde) Hazır çocuklar (verdim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve ona büyük imkânlar sağladım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra daha da arttırmam için tamah eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır! Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu alabildiğine sarp bir yokuşa zorlayıp süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O düşündü ve değerlendirme yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra yine kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra bir baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Böylece, "Bu, yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu, bir beşer sözünden başkası değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu ben, "Sakar"a (cehenneme) sürükleyip atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Sakar" nedir, sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ne bırakır ve ne de terk eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnsanın derisini kavurup karartır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun üzerinde on dokuz (melek) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin imanları artsın, kendilerine kitap verilenler ile iman edenler kuşkuya kapılmasın, kalplerinde bir hastalık olanlar ile küfre sapanlar da, "Allah, bu örnekle (on dokuz sayısı ile) neyi anlatmak istedi?" desin diye o ateşin koruyucularını, meleklerden başkasını kılmadık ve onların sayısını da küfre sapanlar için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık. İşte Allah, dilediğini de böyle hidayete iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, andolsun aya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gittiği zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağardığı zaman sabaha. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki gerçekten o (Kur’an), büyüklerden (ulvi ayetlerden) biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Beşer için bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizlerden öne geçmek veya geride kalmak isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her nefis, kazanmakta olduklarına (karşı) rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yalnız defterleri sağ yanlarından verilenler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlu günahkârların durumunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi şu Sakar’a (cehenneme) sürükleyip iten nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar, "Biz namaz kılanlardan değildik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksula da yedirmezdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "(Batıla) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Sonunda yakin (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Buna rağmen, onlara ne oluyor da hatırlatmadan (Kur’an’dan) yüz çevirip duruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan korkup kaçarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, onlar hiç şüphesiz ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, (Kur’an), elbette bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen kimse hatırlayıp kendine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah dilemeksizin hatırlayıp kendilerine gelemezler. O, kendisinden korkulmaya daha layıktır ve bağışlamaya daha ehildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster