1. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve yine hayır! Kendini kınayıp duran nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, onun parmak uçlarını dahi düzeltmeye güç yetirenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan günahı devam ettirmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama göz endişe içinde dikilip kaldığı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay karardığı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ile ay bir araya getirilip toplatıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsan o gün der ki: "Kaçış nerede?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır! Sığınacak herhangi bir yer yok! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün, sonunda varılıp karar kılınacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır! İnsan, kendi nefsine karşı bütünüyle basiret kesilir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kendi mazeret ve bahanelerini (mazur görünmek için) sayıp dökse de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu (vahyi) ivedilikle bellemek için (tekrarlamak amacıyla) dilini kımıldatıp durma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç şüphesiz onu (kalbinde) toplamak ve onu (diline salarak) okumak bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra muhakkak onu açıklamak bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır! Siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O gün bazı yüzler ışıl ışıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine bakıp durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün bir takım yüzler de asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendisine, omurgayı kıran bir azabın yapılacağını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır! Can boğaza gelip dayandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Kurtarıcı kim?" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ölüm korkusundan) Ayaklar da birbirine dolaştığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevk, yalnızca Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da çalım satarak ailesine gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sen bu hale (ilahi azaba) daha layıksın, daha da layık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yine sen bu hale (ilahi azaba) daha layıksın, daha da layık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanoğlu, başıboş bırakılacağını mı sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, akıtılan bir meni damlası değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra Allah onu yaratıp şekil vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ondan erkek ve dişi iki cins yaratmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster