1. Ey örtüsüne bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (12) Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (34) Gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt! Veya buna biraz ekle. Ve Kur’an’ı belli bir düzen içinde düşüne düşüne oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya (yarının) üzerine ilave et ve Kur’an’ı da tertil üzere (manasını düşünerek ve doğru bir şekilde) oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz biz senin üzerine oldukça ağır bir söz (Kur’an) ilka edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu uyanmak (ibadet dünyasına) adım atmak bakımından daha metanetli, söz bakımından da daha tutarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz, senin için uzun (işlerde) yüzüşler (uğraşlar) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Allah,) Doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur. O halde (yalnızca) O’nu vekil tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla kopup ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalanlamakta olan nimet sahiplerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azap da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hiç şüphesiz biz Firavun’a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu çok ağır bir tarzda (azapla) yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günün dehşetinden gökler parçalanır. Allah’ın sözü kesinlikle yerine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz bu bir hatırlatmadır. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü ölçüp biçen ancak Allah’tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı (bütün gece ibadet edemeyeceğinizi) bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah’ın lütfünden bir rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster