1. De ki: "Şüphesiz bana, cinlerden bir grubun (Kur’an) dinleyip de "Doğrusu biz, hayrete düşüren bir Kur’an dinledik" dedikleri vahyedildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O cinler dediler ki:) "O (Kur’an), kemale hidayet eder. Bu yüzden biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne eş edinmiştir, ne de bir çocuk!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Doğrusu şu bizim beyinsizimiz (İblis veya azgın cin), Allah’a karşı haddi olmayan bir sürü saçma şeyler söylemiş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bir takım kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Ve onlar (insanlar), sizin (cinlerin) sandığınız gibi Allah’ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini sanmışlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Doğrusu biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve akanyıldızlarla doldurulmuş bulduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Oysa gerçekten biz, dinlemek için onun (göklerin) oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, (hemen) kendisini izleyen bir akanyıldız bulur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa rableri kendileri için bir hayır mı diledi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Şüphesiz bizden salih olanlar da vardır ve bizden böyle (salih) olmayanlar da. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Biz şüphesiz Allah’ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmak suretiyle de onu hiç bir şekilde aciz kılamayacağımızı anladık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Elbette biz, o hidayeti (Kur’an’ı) işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da. İşte (Allah’a) teslim olanlar, gerçekte kemali arayan kimselerdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hak yoldan sapanlar ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eğer onlar (insanlar ve cinler hak) yol üzerinde dosdoğru bir istikamet tuttursalardı, mutlaka biz onları bol miktarda su ile suvarırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları bu hususta imtihan edelim (diye bol miktarda su ile suvarırdık). Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah,) onu şiddetli bir azaba sürükler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz mescitler, Allah’a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiç bir şeye yakarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın kulu (Muhammed), Rabbine yakarmaya durunca, müşrikler (alay etmek için) toplanıp doluşurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Ben gerçekten yalnızca Rabbime yakarıyorum ve O’na hiç kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak koşmuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar ve ne de bir yarar sağlayabilirim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Muhakkak beni Allah’tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla barındıramaz ve O’nun dışında asla bir sığınak da bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Yalnızca Allah’tan (gelen hükümleri) tebliğ etmek ve mesajlarını iletmek dışında (bir sığınak bulamam). Kim Allah’a ve O’nun resulüne isyan ederse, şüphesiz onun için, içinde sonsuz ve temelli kalıcılar oldukları cehennem ateşi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonunda onlar, kendilerine vaat edileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Size vaat edilen (azap) yakın mı, yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirlemiştir, bilemiyorum?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O, gaybi bilendir. Kendi gaybına hiç kimseyi egemen kılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Çünkü O, bunun (elçinin) önüne ve arkasına gözcüler koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla ulaştırmış olduklarını, onlarda bulunan her şeyi kuşattığını ve her şeyi bir bir saymış olduğunu bilsin diye (peygamberlere gözcüler tayin etmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster