1. Hiç şüphesiz biz Nuh’u, "Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyarıp korkut" diye kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O da dedi ki: "Ey kavmim! Şüphesiz ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıp korkutucuyum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Allah’a kulluk edin, O’ndan korkup sakının ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Böylece bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah’ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez. Keşke bilmiş olsaydınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dedi ki: "Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Fakat benim davet etmem, (onlar için) kaçıştan başkasını arttırmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler, direttiler ve kibirlendikçe kibirlendiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra ben onları yüksek sesle davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Sonra onlara açıktan açığa ve gizliden gizliye bildirdim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Bundan böyle" dedim, "Rabbinizden mağfiret isteyin, çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizi mallarla ve çocuklarla desteklesin. Size bahçeler versin, sizin için nehirler akıtsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Size ne oluyor da Allah’ın azamet sahibi olduğunu ummuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Oysa O, sizi gerçekten farklı şekillerde yaratmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Onların içinde ay’ı bir nur yapmış, güneşin de ışık saçmasını sağlamıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Allah, sizi yerden bir bitki gibi bitirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (yeniden) bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah, yeri sizin için bir sergi kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Böylelikle geniş yollarında gezip dolaşırsınız diye." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh, "Rabbim! Gerçekten onlar bana isyan ettiler ve de mal ve çocukları kendisine hüsrandan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Ve büyük mü büyük hileli düzenler kurdular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (İnsanlara,) "Sakın ilahlarınızı bırakmayın; Vedd, Suva’, Yağus, Yeuk ve Nesr’den asla vazgeçmeyin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını arttırma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah’ın dışında hiç bir yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh "Rabbim! Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp saptırırlar ve onlar, kötülükte sınırı aşan kâfirden başkasını doğurmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbim! Beni, annemi babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere de yıkımdan başkasını arttırma" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster