1. Ey sen; kendi kabuğuna çekilip yalnız kendisiyle ilgilenen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Artık kalk, uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin büyüklüğünü ilan et/anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni (düşünce ve duygularını) temizle/temiz tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (her türlü) pislikten (düşünce kirliliğinden) uzaklaş/kaçın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (iyilik olarak her ne yaparsan) çok görerek başa kakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sur’a üfürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Işte o gün, çok zor bir gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Inkârcılara hiç kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tek başina yarattığım o inatçı kimseyi Bana bırak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O ki, hesapsız mal sahibi Oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve ona, yanında hazır bulunan oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Serveti ve imkanı arttıkça arttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra, daha da artırmamı arzu eder! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır hayır! Gerçekten o, ayetlerimize karşı inat edenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu sarp (çok dik) bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o, düşündü ve ölçtü (biçti), yorumladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahırlı/öfkeli/stresli kişi; nasıl ölçtü (biçti), yorumladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine stresli/öfkeli/kahırlı kişi; ne biçim ölçtü (biçti), yorumladı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra suratını astı ve kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dedi ki: "Bu (başkasından) nakledilen bir sihirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu, ancak bir beşer/bir insan sözüdür". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Işte onu sekara atacağım/yaslayacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar nedir, sana ne bildirdi/sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Geride bir şey koymaz ve terketmez/bırakmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Beşeri/insanı yakıp kavurucudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun üzerinde ondokuz vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz melekleri cehennemin muhafızları yaptık. Onların sayısını da inkâr edenler için, bir açığa çıkarma(aracın)dan başka bir şey yapmadık, ki böylece; kendilerine kitap verilenler yakinen bilsinler ve ona iman etmiş olanların imanları daha da güçlensin, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlar ve inkârcılar ise: "Bu misalle Allah’ın kastettiği nedir acaba?" diyorlar. İşte böylece Allah; sapıklığı dileyenlerin sapıklığını açığa/ortaya çıkarır ve doğruluğu dileyenleri de doğru yola kavuşturur. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu, insanlar için yalnızca bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayir Hayir! Ay’a yemin olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gittiği zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağardığı zaman sabaha yemin olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphesiz o (Sekar), en büyük(tehlike)lerden biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Insanlar için bir uyarıcıdır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden ileri gitmeyi veya geri kalmayı dileyen kimse için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her nefis, kazandığı/yaptığı şeylere karşılık bir rehindir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (dünyada) dürüst ve erdemli kalmayı başarabilenler hariç! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennet bahçelerinden (cehennemliklere) sorarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular hakkında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "sizi sekara sürükleyen neydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Cehennemlikler derler ki: "Biz namaz kılanlardan değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksula da yedirmezdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Dalanlarla birlikte (boş, faydasız, zararlı işlere) dalar idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve hesap/karşılık/din gününü yalanlar idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sonunda, ölüm bize (bu halde iken) gelip çattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık, iddia ettikleri şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlara ne oluyor ki, öğütten yüz çeviriyorlar?!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan kaçan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bilakis, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır hayır! O, elbette bir öğüttür/ikazdır/uyarıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık dileyen kimse düşünüp ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah insanlara özgürlük vermeyi dilemeseydi. düşünüp ders alamazlardı/öğüt almayı bile dileyemezlerdi. Korkulmaya ehil/layık olan O’dur. Ve affetmeye layık/ehil olan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster