1. Kıyamet gününe andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hayır hayır, yemin ederim o kendisini kınayan nefse/kişiye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Insan, kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet toplarız, onun parmak uçlarını/izlerini bile düzenlemeye kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ama, yine de insan; suç/günah olan şeyleri yapmaya devam etmek istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "kıyamet günü ne zamanmış?" diye soruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göz kamaştığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve Ay toplandığı/bir araya/aynı hizaya getirildiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Işte o gün, insan: "Kaçacak yer nerede/neresi?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır! sığınak/korunup kaçılacak yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana bildirilir; önceden yaptığı, sonraya bıraktığı/tasarladığı (herşey)!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu şu ki, insan kendine karşı bir şahiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İsterse günahlarını örtmek için özürlerini sayıp döksün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onunla acele hüküm/karar vermek için dilini hareket ettirme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu toparlamak ve Kur’an haline getirmek (hükmünü oluşturmak) Bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyleyse; Biz onu (Kur’an’ı bir bütün olarak) toparladığımızda, sen de hemen sana okunana (ondan çıkan hükme) uy! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Zaten onu açıklamak Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayir Hayir! Siz hemen ele geçen şeyleri/peşini/dünyalığı seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Geleceği/kalıcı olanı/ahireti ise terk ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzler var ki, o gün ışıl ışıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine bakar durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Birtakım yüzler de vardır ki, o gün asıktır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onunla (o azapla) bel kemiğinin kırılacağını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayir Hayir! Can köprücük kemiğine dayandığı zaman (diğer insanlar); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "(onu kurtaracak) bir hekim/ona okuyacak bir kimse yok mu?" diye sesleniyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kendisi de anlar ki, artık ayrılık anıdır/vaktidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacak bacağa dolaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevk, yalnızca Rabbinin huzurunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat o, gerçeği kabul etmedi ve namaz da kılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Tam tersine yalanladı ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da çalım satarak ailesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yazık sana, yazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra yine yazık sana, yazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Insan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, bir zamanlar ana rahminde, küçücük bir nutfe değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra, alak (döllenmiş yumurta) oldu. Derken, Allah onu yarattı da ona şekil verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ondan da çift yarattı; erkek ve dişiyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi bunları yapan (Allah’ın), ölüleri (tekrar) diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster