1. Insanin üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun bir süre (beşyüzbin yıl veya daha fazlası) geçmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçek şu ki; Biz insanı bir sıvı karışımından yarattık. Özgür iradeleri ile yapacakları şeyler ortaya çıksın diye; kendisini işitir ve görür kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz; kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz iyiler ise, karışımı kâfur (güzel bitki kokuları) olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (bu,) Allah’ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Okullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak, verdikleri sözü yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği; yoksula, yetime ve esire yedirirler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz, sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Biz sert ve belâlı bir günde Rabbimizden korkarız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Işte bu yüzden Allah, onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (cennet ağaçlarının) gölgeleri üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yanlarinda gümüşten kaplar ve billûr kupalar dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten öyle kadehler ki, onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Karışımı zencefil olan içecekler, cennette onlara içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (bu şarap) orada bir pınardandır ki adına selsebîl denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır, gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (onlara şöyle denir): Bu, sizin için bir ödüldür. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (rasûlüm;) kur’an’ı sana bölümler halinde Biz indirdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık rabbinin hükmüne/kararına (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah vaktinden Akşam vaktine kadar Rabbinin adını an; (Allah için yapılması gereken ne varsa onları yaparak geçir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmını O’na secde ile geçir, gecenin uzun (yatsı ile sabah namazını kapsayan) bölümünde de (gerek Kur’an’ı anladığın dilde okuyarak ve gerekse nafile/fazladan ibadetler yaparak) O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (hesap gününü) ihmal ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini imha eder), yerlerine benzerlerıni getiririz/yaratırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz ki, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dileme özgürlüğü vermeyi dilemeseydi, siz zaten bir şey dileyemezdiniz. Şüphesiz Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, dileyeni (rahmetine girmek için bir şeyler yapanı), rahmetinin içine alır/rahmet eder/bağışlar. Zalimlere gelince, onlar için çok acıklı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster