1. Ey gizlenen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Efendini yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Örtülerini temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kötülükten uzaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İhtiraslı olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Efendin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Duyuru yapıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte, zorlu gün o gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkarcılar için kolay değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir birey olarak yarattığım kişiyi bana bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ona hem zenginlik verdim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hem de gözü önünde çocuklar… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ona nimetler yağdırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Buna rağmen, daha fazlasını istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Asla, çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nitekim o düşündü; ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası, ne biçim ölçüp biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra surat astı, kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve arkasını döndü; büyüklük tasladı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bu" dedi, "etkileyici bir büyüden başka bir şey değil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu sadece bir insan sözüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sakar’a atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sakar nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ne artar, ne eksilir (tam ve mükemmel), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Halklar için (evrensel) bir göstergedir/ekrandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde ondokuz vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (ondokuz’u) da, (1) inkârcılar için bir fitne (sınav/huzursuzluk kaynağı) yaptık, (2) kitap verilmiş olanları ikna etsin, (3) gerçeği onaylayanların onayını güçlendirsin, (4) kitap verilmiş olanlarla gerçeği onaylayanların kuşkularını ortadan kaldırsın ve (5) kalplerinde hastalık olanlarla inkârcılar da, "ALLAH bu örnekle ne demek istiyor?" desinler. Böylece ALLAH dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Efendinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu (sayı) halklara bir mesajdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, andolsun Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Geçtiği vakit geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağardığı vakit sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu büyüklerden birisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Halklara bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her kişi kendi günahıyla mahkûm olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağ tarafta olanlar hariç; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bahçeler içindedirler, sorarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlulara: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi bu cezaya sokan nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Diyecekler ki, "Desteklemezdik/namaz kılmazdık" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksula da yedirmezdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Biz, boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Yargı gününü yalanlardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Nihayet (şimdi) kesin gerçeğe ulaştık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Aracıların şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ürkmüş zebralar gibi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan kaçan… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Doğrusu, onlar ahiretten korkmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Doğrusu, bu bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ALLAH dilemezse onlar öğüt alamazlar. O, erdemli davranmanın kaynağıdır; bağışlamanın kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster