1. Ey bürünen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bazı geceler hariç, geceleyin kalk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yarısında veya yarısından biraz önce. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut yarısından biraz sonra… Kuran’ı da özenle düşüne düşüne oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz sana ağır bir söz bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kuşkusuz gece fikir inşası çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni gündüzün epeyce uğraştıracak işlerin vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Efendinin ismini an ve tüm gönlünle O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Doğunun ve batının Rabbi; O’ndan başka tanrı yoktur. Kendine avukat olarak O’nu seç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların sözlerine karşı sabırlı ol ve onlardan güzellikle ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Varlık sahibi olup da seni yalanlayanları bana bırak; onlara biraz süre tanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yanımızda zincirler ve cehennem vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yutulması güç bir yiyecek ve acı bir azap… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gün gelir, yer ve dağlar titrer ve dağlar dağılan kum yığınına dönüşür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz, size hakkınızda tanıklık edecek bir elçi gönderdik; nasıl ki Firavuna da bir elçi göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ancak Firavun, elçiye karşı geldi; biz de onu feci bir biçimde yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Peki, inkâr ederseniz, çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunursunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök bile ondan dolayı yarılır. O’nun sözü gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu bir hatırlatmadır; dileyen, Efendisine doğru yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Efendin, senin ve yoldaşlarından bir grubun, gecenin üçte ikisinden az, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilir. Gecenin ve gündüzün miktarını ALLAH belirler. O, sizin bunu yapamayacağınızı bildiği için sizi affetmiştir. Öyleyse Kuran’dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Aranızda hastalar, yeryüzünde ALLAH’ın lütfundan rızık arayanlar ve ALLAH yolunda savaşanlar olduğunu bilmektedir. Ondan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı gözetin, zekatı verin ve güzel davranmak yoluyla ALLAH’a bir borç sunun. Kendiniz için yaptığınız her iyiliği, ALLAH katında daha iyi ve daha büyük bir ödül olarak bulacaksınız. ALLAH’tan bağışlanma dileyin; ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster