1. De ki: "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "O doğruya iletiyor ve biz onu onayladık; bundan böyle Efendimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Efendimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "ALLAH hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "İnsanların ve cinlerin ALLAH’a karşı yalan uyduramayacaklarını sanmıştık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, ALLAH’ın hiçbir kimseyi göndermeyeceğini sanıyorlardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Biz göğe dokunduk ve onu güçlü bekçilerle ve ateş toplarıyla korunmuş bulduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz orada casusluk için otururduk. Ancak şimdi her kim dinlemek isterse kendisini gözleyen bir ateş topu bulur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Rab’leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Aramızda erdemliler de var, bunun aşağısında olanlar da var; biz çeşitli tarikatlara(yollara) ayrıldık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Biz, yeryüzünde ALLAH’ı aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da O’nu atlatamayacağımızı anladık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Biz, yol gösteren (Kuran)ı işitir işitmez onu onayladık. Efendisini onaylayan hiçbir haksızlığa ve sıkıntıya uğramaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Aramızdan Müslümanlar da var uzlaşmacılar da vardır." Kim teslim olursa, işte gerçeği araştıranlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Uzlaşmacılara gelince, cehenneme odun olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Doğru yola girselerdi onlara bol su verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ki onunla onları sınayalım. Kim Efendisinin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve katlanarak artan bir cezaya çarptırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mescidler sadece ALLAH’a aittir; öyleyse ALLAH ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH’ın kulu kalkıp sadece O’na çağırdığında ona karşı nerdeyse hepsi bir bütün oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Ben sadece Efendime çağırırım; ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Ben size ne zarar verme, ne de sizi doğruya iletme (irşad etme) gücüne sahibim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Hiç kimse beni ALLAH’a karşı savunamaz, O’ndan başka sığınak da bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ancak ALLAH’tan bir duyuruyu ve mesajını iletirim." Artık kim ALLAH’a ve elçisine karşı gelirse içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini hakeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine söz verilen şeyi gördüklerinde kimin yardımcısının güçsüz ve sayıca az olduğunu görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Size söz verilen yakın mıdır yoksa Efendim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir bilmiyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak seçtiği bir elçi hariç; nitekim O, o elçiden önceye ve sonraya ait bir gözlem sunar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böylece, elçilerin Rab’lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayı olarak hesaplamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster