1. "Kendilerine acı azap gelmezden önce halkını uyar" diye Nuh’u halkına gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki, "Ey halkım, ben size apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "ALLAH’a hizmet edin, O’nu sayın ve beni izleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz, ALLAH’ın verdiği süre gelince ertelenmez; bir bilseydiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dedi ki, "Efendim, ben halkımı gece gündüz çağırdım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Ne var ki, çağrım onların kaçışını arttırmaktan başka şeye yaramadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Her ne zaman senin onları bağışlaman için onları çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına örttüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra onları açıkça çağırdım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Sonra onlara ilan ettim, gizliden gizliye de konuştum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Dedim ki, «Efendinizden bağışlanma dileyin; O çok Bağışlayandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Size gökten bol yağmur göndersin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Sizi bol para ve çocuklarla desteklesin, size bahçeler ve ırmaklar versin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki ALLAH’a saygı göstermek istemiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oysa sizi evrimler halinde yaratan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ALLAH’ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl yarattığını görmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve ALLAH sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi ona döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ki orada geniş yollarda gidesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh dedi ki, "Efendim, onlar bana karşı geldiler ve parası, çocukları kendisine sadece zarar veren bir kimseye uydular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Ve hatta büyük tuzaklar kurdular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Dediler ki, ’Tanrılarınızı terketmeyin. Ne Vedd’i, ne Suva’ı, ne Yeğus’u, Yeuk’u ve Nesr’i bırakmayın.’» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Çok kişiyi saptırdılar. Öyleyse, sen de zalimlerin şaşkınlığını arttır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Suçlarından ötürü boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendilerine ALLAH’tan başka yardımcı da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh dedi ki, "Efendim, yeryüzünde bir tek inkârcı bırakma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve ancak bayağı inkârcılar doğururlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Efendim, beni, anamı babamı, gerçeği onaylayan olarak evime girenleri, gerçeği onaylayan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster