1. Ey örtüsüne bürünen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk, uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbini tekbir et (O’nun büyüklüğünü an), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni temizle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pislikten kaçın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Verdiğini çok bularak başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sûr’a üflendiği zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün, çetin bir gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirler için kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Benimle şu adamı yalnız bırak ki ben onu tek olarak yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ona uzun boylu mal verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göz önünde oğullar (verdim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendisine bir döşeyiş döşedim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hâlâ daha da artırmama göz dikiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Zirâ o düşündü, ölçtü, biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra surat astı, kaşlarını çattı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra arkasını döndü, böbürlendi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bu dedi, rivâyet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu, sadece, bir insan sözüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sekar’a sokacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar’ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Geride bir şey) Komaz, bırakmaz (her şeyi yakıp yok eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Durmadan deriler kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde ondokuz (muhafız) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz cehennemin muhafızlarını hep melekler yaptık. Onların sayısını da inkâr edenler için bir sınav yaptık ki, kendilerine Kitap verilmiş olanlar iyice inansın, inananların da imanı artsın. Kitap verilmiş olanlar ve inananlar kuşkulanmasınlar. Kalblerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: "Allâh bu misâlle ne demek istedi?" desinler. Böylece Allâh, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlara bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, andolsun Aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gitmekte olan geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağaran sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki o (Sekar), büyük (belâ)lardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için uyarıcıdır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden (iman yolunda) ileri gitmek veya geri kalmak dileyen kimseler için (uyarıcıdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her can, kazandığıyle (Allâh katında) rehin alınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yalnız sağın adamları (Kitapları sağdan verilenler) hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar cennetler içinde soruyorlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçluların durumunu: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Onlar da) Dediler ki: "Biz namaz kılanlardan olmadık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksula da yedirmezdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Cezâ gününü yalanlardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "İşte böyle iken ölüm bize gelip çattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara şefâ’atçilerin şefâ’ati fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Böyle iken onlara ne oluyur ki öğütten yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yaban eşekleri gibi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan ürkmüş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yok yok onlar âhiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır (iyi bilsinler ki) o (Kur’ân) bir ikazdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen onu düşünür, öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allâh dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Takvâ ve mağfiret ehli O’dur (kendisinden korunmağa, cezâsından kaçınmağa lâyık olan ve günâhları bağışlayan yalnız O’dur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster