1. Yoo, kıyâmet gününe and içerim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yoo, dâimâ, kendini kınayan nefse and içerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, toplarız, onun parmak uçlarını düzenlemeğe gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan, devamlı suç işleyerek ilerisini berbâd etmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Kıyâmet günü nerede?" diye sorup durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama göz (güneş gibi ortaya çıkan gerçeğin karşısında) kamaştığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve Ay bir araya toplandığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Evet) O gün insan: "Kaçacak yer neresi?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, sığınacak yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur (ey insan). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O zaman) İnsanın yapıp öne sürdüğü, (yapmayıp) geri bıraktığı herşey kendisine haber verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu insan kendi nefsini görür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Birtakım özürler ortaya atsa da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ey Muhammed,) Onu hemen okumak için diline depretme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu (senin kalbinde) toplamak ve (sana) okumak bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde sana Kur’ân’ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu izle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, siz çabuk (geçen şu dünyây)ı seviyorsunuz da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Âhireti bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbine bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzler de var ki o gün asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendisine bel kemiklerini kıran (belâ)nın yapılacağını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, ne zaman ki can, köprücük kemiklerine dayanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve (başında bulunanlar tarafından): "Kim afsun yapar acaba? denir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve kendisi artık bunun, ayrılık zamanı olduğunu anlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve bacak bacağa dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte o gün, sevk Rabbinedir (can, Allâh’ın huzûruna sevk edilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne sadaka verdi, ne de namaz kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat yalanladı, döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra çalım satarak âilesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yazık sana yazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yine yazık sana yazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kendisi dökülen meniden bir nutfe (sperm) değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra alaka (rahme asılan embriyo) oldu da (Rabbi onu) yarattı, düzenledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O (meni)den iki çifti: Erkeği ve dişiyi var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi bun(ları yapan Allâh)ın ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster