1. Ey örtüsüne bürünen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Geceleyin kalk (namaz kıl); yalnız gecenin birazında (uyu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gecenin yarısında (kalk) yahut bundan biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya bunu artır ve ağır ağır Kur’ân oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçekten gece kalk(ıp ibâdet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz (du’â) daha etkilidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz, senin uzun süre uğraşacağın şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O) Doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka tanrı yoktur. Yalnız O’nu vekil tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların dediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Beni ve o ni’met sâhibi yalanlayıcıları yalnız bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu, bizim yanımızda bukağılar ve cehennem var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Dikenli) Boğazı tırmalayan bir yiyecek ve acı veren bir azâb var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar, dağılan kum yığınları olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey insanlar,) Doğrusu biz size, aleyhinize tanıklık edecek bir elçi gönderdik; nasıl ki Fir’avn’a da bir elçi göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fir’avn, elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allâh’ın va’di mutlaka yapılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını; Seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Geceyi ve gündüzü takdir eden Allâh, sizin onu sayamayacağınızı (zamanı hesab edip gecenin belli sâ’atlerinde kalkamayacağınızı) bildiği için sizi affetti. Artık (belli bir sâ’at gözetmeden) Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyun (ne miktar kolayınıza gelirse o kadar gece namazı kılın, kendinizi zorlamayın.) Allâh, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allâh’ın lutfunu arayan başka kimseler ve Allâh yolunda savaşan daha başka insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kur’ân’dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için verdiğiniz hayırları, Allâh katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükâfâtça daha büyük bulacaksınız. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allâh, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster