1. Ey örtüye bürünen; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbını da tekbir et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiselerini temiz tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kötü şeylerden ise sakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çok görerek başa kakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbın için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sur’a üflendiğinde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün, zorlu bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kafirler için hiç de kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bırak Beni ve yarattıklarımı tek başına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kendisine bol bol mal verdiğimi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Görülen oğullar verdiğimi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve onun için yaydıkça yaydığımı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra daha da artırmamı umar o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır; çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben; onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu o, düşündü ve ölçüp biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra yine canı çıkası nasıl da öşçüp biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu; ancak bir insan sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ben, onu Sekar’a yaslayacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar’ın ne olduğunu bilir misin sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, ne geri bırakır, ne de azabdan vazgeçer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Deriyi kavurandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun üzerinde ondokuz vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cehennem bekçilerini yalnız meleklerden kıldık. Onların sayılarını da ancak küfretmiş olanlar için bir fitne kıldık. Ki kendilerine kitab verilmiş olanlar, kesin bilgi sahibi olsunlar. İman edenlerin de imanları artsın. Kendilerine kitab verilmiş olanlar ve mü’minler kuşkuya düşmesinler. Bir de kalblerinde hastalık bulunanlarla kafirler: Bununla Allah neyi kasdetmiş? desinler. İşte böyle Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Rabbının ordularını ancak kendisi bilir. Bu, ancak insanlara bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, andolsun aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp geldiğinde geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağardığında sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak ki o, büyüklerden biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İçinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her nefis kazandığı ile bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağcılar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Cennetlerdedirler. Sorarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlulara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Nedir sizi Sekar’a sürükleyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Derler ki: Biz, namaz kılanlardan değildik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksulu doyurmazdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Dalanlarla birlikte biz de dalardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve din gününü yalanlardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara, şefaatçıların şefaatı fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ürkek yaban eşekleri gibi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ürkmüş olan, arslandan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, doğrusu onlar, ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır, muhakkak ki o, bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kim isterse; ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya ehildir, mağfirete ehildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster