1. De ki: Bir grup cinin, dinleyip şöyle dediği bana vahyedildi: -Biz, hayret verici bir okuma duyduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğru yolu gösteriyor. Biz ona iman ettik. Rabbimiz’e hiç kimseyi ortak tutmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbimiz’in şanı çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Oysa, insanlarda öyle adamlar varmış ki, cinlerin bazılarına sığınıyor. Cinler de onların azgınlıklarını artırıyormuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizin zannettiğiniz gibi, onlar da Allah’ın hiç kimseyi yeniden diriltemeyeceğini sanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. -Biz, göğü yokladık ve onu şiddetli bir koruma ve alevle dolu bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Oysa, orada bizim dinlemek için oturma yerlerimiz vardı. Şimdi kim dinlemek istese onu gözeten bir alev yakalıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçekten de bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor; yoksa, Rab’leri onlara doğru yolu göstermek mi istedi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İçimizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyice anladık ki yeryüzünde Allah’tan kaçamayız. Kaçarak ondan kurtulamayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz, yol göstericiyi işittiğimiz zaman ona inandık. Kim Rabbine iman ederse, (ecrinin) eksilmesinden ve haksızlık edilmesinden korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bizden müslüman olanlar da var, sapmış olanlarımız da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yola yönelenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eğer doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bununla onları denerdik. Kim Rabbinin zikrinden/ uyarısından yüz çevirirse, onu çok ağır bir azaba sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mescitler Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına dua etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Nitekim Allah’ın kulu, ona dua/ibadet için ayağa kalktığında az kalsın üzerine çullanacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: -Ben ancak Rabbime dua ederim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: -Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: -Doğrusu beni Allah’a karşı kimse savunamaz, ben ondan başka bir sığınak da bulamam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak Allah’tan bir duyuru ve elçilik görevi(ni yerine getiriyorum.) Kim Allah’a ve elçisine karşı gelirse, onun için, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine vaat edileni gördükleri zaman, kimin yardımcı olarak daha zayıf ve sayısının az olduğunu anlayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: -Size vaat edilen yakın mı yoksa Rabbim onu uzak mı kıldı bilmiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbinin gönderdiklerini gerçekten tebliğ ettiklerini göstermek için... Onların yanlarında olanı kuşatmış ve her şeyi bir bir kaydetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster