1. Kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh’u kavmine göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. -Ey kavmim, dedi. Ben, sizin için açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin, diye.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, sizin günahlarınızı bağışlasın ve belli bir süreye kadar sizi ertelesin. Allah’ın belirlediği süre gelince artık o geri bırakılmaz, eğer bilmiş olursanız... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. -Rabbim, dedi. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çağrım onların kaçmasından başka bir şeye yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ben, onları senin bağışlaman için her ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkayıp, elbiselerini başlarına bürüdüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ben onları açıktan açığa çağırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara açıktan açığa da; gizli gizli de söyledim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlara dedim ki: -Rabbinizden bağışlanma dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökten size bol yağmurlar yağdırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltır, sizin için bahçeler yaratır, nehirler yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor da Allah’ın azametinden korkmuyorsunuz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Oysa) O sizi halden hale geçirerek yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah’ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını görmüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların arasında Ay’a bir nur vermiş, Güneş’i de kandil yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi bir bitki gibi yerden çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi oraya döndürecek ve tekrar oradan çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah sizin için yeryüzünü yayıp/döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Geniş yollarında gezip dolaşın diye.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh: -Rabbim, dedi. Onlar bana isyan ettiler. Malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şey artırmayan kimseye uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Büyük büyük tuzak kurdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sakın ilahlarınızı bırakmayın, Vedd’i, Suvâ’ı, Yeğûs’u, Yeûk’u ve Nesr’i bırakmayın, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve birçoklarını yoldan saptırdılar. Zalimlere kayıptan başka bir şey artırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Günahlarından dolayı suda boğuldular, ateşe atıldılar. Kendilerine Allah’tan başka bir yardımcı da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh: -Rabbim, dedi. Yeryüzünde tek bir kafir bırakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü eğer onları bırakırsan, senin kullarını saptırırlar ve sadece yoldan çıkmış, kafir evlat yetiştirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim, beni bağışla, anamı, babamı ve iman ederek evime giren erkek ve kadın müminleri de.. Yalnız zalimleri yok et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster