1. De ki: "Bana vahyedildi ki, cinlerden bir kısmı (bu mesaja) kulak vererek, (dostlarına) şöyle dediler: "Gerçekten de biz olağanüstü güzellikte bir hitap dinledik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. doğru bir bilinç inşa eden (bir hitab)... Böylece ona iman ettik: artık asla Rabbimizden başkasına ilahlık yakıştırmayacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve şu bir hakikat ki, Rabbimizin şanı pek yücedir: O kendisine ne bir eş ne de çocuk edinmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir başka gerçek de, içimizdeki beyinsiz (kişilerin) Allah`a karşı sorumsuzca konuşması olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Halbuki biz, ne insanların ne de cinlerin Allah`a iftira edeceğine asla ihtimal vermezdik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hiç kuşku yok ki insanlardan bazıları cinlerden bazılarına sığınırlar, bu da onların (cinler karşısındaki) zillet verici edilgenliğini artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Öyle ki o sapık insanlar, tıpkı sizin sandığınız gibi Allah`ın hiç kimseyi elçi göndermeyeceğini sanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Yine cinler şöyle dediler): "Gerçek şu ki biz göğü yokladık, ama onu tam donanımlı bir koruma ordusu ve tarifsiz bir göktaşı sağanağıyla dopdolu bulduk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. halbuki vaktiyle biz onun uygun yerlerinde (haber) dinlemek için otururduk; ne var ki şimdi (bizden) her kim dinlemeye kalksa, derhal karşısında hedefe kilitli bir ateş topu buluyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve anladık ki, gerçekte biz (gaybı) bilmiyormuşuz; (mesela) şu yerdekilere şer mi murad edilmiş, yoksa Rableri onları doğru bir bilince ulaştırmayı mı murad etmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nitekim bizden iyi olanlar var, ama bizden öyle olmayanlar da var: zaten öteden beri biz hep birbirine aykırı yollar izlemişiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve nihayet aklımız kesti ki, yeryüzünde asla Allah`a üstün gelemeyiz ve O`ndan asla kaçıp kurtulamayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İşte tam da bu yüzden biz, ilahi rehberliği işitir işitmez ona inandık; artık kim Rabbine inanırsa, o ne bir ziyana uğrar, ne de gazaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bununla beraber, içimizden Allah`a tam teslim olanlar da var, kendisine kötülük edenler de; ama her kim Allah`a teslim olursa, işte onlar doğru bir bilinç inşa etmenin hakkını verenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kendisine kötülük edenlere gelince: sonunda onlar cehenneme odun olacaklar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İmdi, eğer onlar yolda doğru dürüst giderlerse, elbet Biz de onları bitimsiz bir suyla sularız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (bunu, nimet) içinde yüzdürerek sınamak için (yaparız); ama Rabbinin vahyinden yüz çeviren kimseyi de pek zorlu bir mahrumiyete mahkum ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yine (bana vahyedildi ki), kesinlikle ibadethaneler Allah`a mahsustur; öyleyse Allah`ın yanı sıra başka hiç kimseye yalvarıp yakarmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ne var ki Allah`ın kulu O`na davete kalkmaya görsün; hemen yek vücut olup üzerine çullanıverirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dediği (sadece) şuydu: "Ben yalnızca Rabbime yalvarıp yakarırım ve O`ndan başka hiç kimseye ilahlık yakıştırmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: "Ne zarar (ve yarar) verebilirim, ne de hidayet (ve dalalete) götürebilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: "Şu bir gerçek ki, ne beni Allah`a karşı kimse koruyabilirdi, ne de ben O`nun dışında bir sığınak bulabilirdim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. tabi ki eğer, Allah`tan gelen görevi ve O`nun mesajlarını iletmemiş olsaydım... Artık kim Allah`a ve Elçi`sine karşı gelirse, iyi bilsin ki onun payına içinde ebedi kalacağı Cehennem düşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Tehdit edildikleri azabı görünceye kadar yolları var; işte o zaman, kimin yardıma daha muhtaç ve sayıca az olduğunu anlayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: "Keşke bilseydim tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim onu bir müddet daha erteledi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gaybı (sadece) O bilir ve O gaybına kimseyi bütünüyle asla muttali kılmaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. razı olduğu elçi müstesna... Böylesi bir durumda O (elçisini), gerek bildiği gerekse bilmediği hususlarda ilahi gözetim altına alarak hedefine ulaştırır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ki, (peygamberler) bu sayede tebliğ ettiklerinin Rablerinin risaleti olduğunu; dahası (Allah`ın) ellerindeki (vahyi) çepeçevre kuşattığını ve her şeyi tek tek sayarak muhafaza altına aldığını bilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster