1. Biz harikulâde bir Kur’an dinledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O doğru yola iletiyor. Hemen inandık ona. Artık Rabbimize hiçbir ortak koşmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbimiz yüceler yücesidir, ne eş ne evlat edinmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah katında yalan sözler söyleyebileceklerine ihtimal vermiyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Birtakım insanlar birtakım cinlere sığınırlar ve bu tutum onların sapıklıklarını arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O sapık insanlar, tıpkı sizler gibi, Allah’ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini sanmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Göğü yokladık, orayı sert bekçilerle ve göktaşları ile dopdolu bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Daha önce göğün elverişli dinleme yerlerinde pusuya yatardık. Fakat şimdi hangimiz oranın seslerini işitmeye çalışsa kendisini bekleyen göktaşları ile karşılaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Acaba yeryüzündekiler için kötülük mü dileniyor, yoksa Rabbleri onlar hakkında iyilik mi diliyor, bunu bilmiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Aramızda iyiler de var, bu düzeye erişememiş olanlar da var; farklı yollara ayrıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeryüzünde Allah ile baş edemeyeceğimizi ve O’ndan kaçıp kurtulamayacağımızı kesinlikle anladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz doğru yola ileten Kur’ân’ı işitir işitmez ona inandık. Kim Rabbine inanırsa ne haksızlığa uğramaktan ve ne zora koşulmaktan korkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Aramızda Müslümanlar olduğu gibi gerçeğe sırt çevirenler de var. Müslüman olanlar, doğruyu arayıp bulanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gerçeğe sırt çevirenler ise cehennem odunlarıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eğer onlar doğru yola girselerdi kendilerine gürül gürül su sunardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Böylece onları sınavdan geçirirdik. Kim Rabbini anmaktan vazgeçerse gittikçe artan ağır azaba çarptırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mescidler, camiler Allah içindirler. Öyleyse oralarda Allah’ın yanısıra başkasına yalvarmayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın kulu Muhammed, Rabbine yalvarmaya durunca müşrikler birbirlerine abanarak keçe gibi çevresini sararlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «Ben sırf Rabbime yalvarırım, O’na hiç kimseyi ortak koşmam.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. «Ben size ne zarar verebilirim ve ne de fayda sağlayabilirim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Hiç kimse beni Allah’ın elinden kurtaramaz; ben O’nun dışında hiçbir sığınak bulamam.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Benim görevim, sadece Allah’tan gelen direktifleri, O’nun mesajını duyurmaktır. Allah’a ve Peygamber’e başkaldıranları, içinde sürekli kalacakları cehennem ateşi bekliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar kendilerine yönelik tehditlerin somut olarak gerçekleştiğini gördüklerinde hangi tarafın destek bakımından zayıf ve sayıca az olduğunu anlayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Size yöneltilen tehdit yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir vade mi belirlemiştir, bilmiyorum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gaybın bilgisi O’nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu sırları sadece seçtiği peygamberlerine açar. Onların önlerinden ve arkalarından gözcüler, korucular salar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böylece onların, Rabblerinin mesajlarını insanlara duyurduklarını belirler. O onların durumlarını ve tutumlarını bilgisi ile kuşatmış, herşeyi bir bir saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster