1. Milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye Nuh’u milletine peygamber olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. «Ey milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah’ın belirttiği süre gelince geri bırakılmaz; keşki bilseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. «Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Fakat benim çağırmam, sadece benden uzaklıklarını artırdı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini her çağrışımda, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra, doğrusu ben onları açıkça çağırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. «Rabbiniz’den bağışlanma dileyin; doğrusu O, çok bağışlayandır.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Size gökten bol bol yağmur indirsin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizi, mallar ve oğullarla desteklesin; sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ne oluyorsunuz ki Allah’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oysa sizi merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Aralarında Ay’a aydınlık vermiş ve güneşin ışık saçmasını sağlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi oraya döndürür ve yine oradan çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için, onu size yayan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için, onu size yayan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. «Rabbim doğrusu bunlar bana isyan ettiler. Ve malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Birbirinden büyük düzenler kurdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İnsanlara ’sakın tanrılarınızı bırakmayın, Ved, Suva, Yağus, Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Böylece birçoğunu saptırdılar; Rabbim! Sen bu zalimlerin sadece şaşkınlığını arttır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe sokuldular, kendilerine Allah’tan başka yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ey Rabbim!" diye yakardı. "Yeryüzünde senden gelen gerçekleri örtbas edenlerden bir tek kişi bile bırakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, sadece ahlâksız ve çok inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Rabbim! Beni, anne babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla. Bu zâlimlerin de helâklerinden başka bir şeyini arttırma!"[682] Mealleri Kıyasla Sayfada Göster