1. Bir isteyen, inecek azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yükselme derecelerinin sahibi Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O’na yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şimdi sen güzelce sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar onu uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök, erimiş bakır gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar, atılmış renkli yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost dostun halini sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. eşini ve kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde bulunanların hepsini versin de tek kendisini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! O alevden bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deriler kavurur, soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kendine çağırır; sırtını dönüp gideni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mal toplayıp kasada yığanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu insan hırslı ve huysuz yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendisine hayır dokundu mu yoksullara yardım etmez.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Namazlarını sürekli kılarlar aksatmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Mallarında belli bir hisse vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Saile ve mahruma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ceza gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve onlar ki; Rabblarının azabından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü Rabblerinin azabına güven olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Irzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yalnız eşlerine ya da ellerinin altında bulunan cariyelere karşı korumazlar. Bundan ötürü de onlar kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Emanetlerini ve ahidlerini gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahidliklerini yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte onlar cennetlerde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O nankörlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde gelip etrafını sarıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri, nimet cennetine sokulacağını mı umuyor yoksa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır! Öyle şey yok. Aldatıcı akıbetten kurtulamazlar onlar. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoo, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları, kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirmeğe. Bizim önümüze geçilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bırak onları kendilerine va’dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkarlar. Onlar dikilen putlara yahut hedeflere doğru koşar gibi koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri düşük, yüzlerini alçaklık bürümüş bir durumda. İşte onlara vaadedilen gün, bugündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster