1. ’Doğrusu biz hayret verici bir Kur’an dinledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O (Kur’an) doğruluğa iletiyor. Biz de ona iman ettik. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir eş ne de çocuk edinmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah’a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanlardan bazıları, cinlerden bazılarına sığınırlardı; bu da onların azgınlıklarını artırırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah’ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğrusu biz göğü yokladık da onu güçlü bekçiler ve parlak ateşlerle doldurulmuş bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Oysa biz (daha önce, gayb haberlerini) dinlemek için orada bazı oturacak yerlere otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olursa kendisini izleyen parlak bir ateş(i karşısında) buluyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bilmiyoruz, acaba yeryüzünde olanlar için bir kötülük mü istendi yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da var, bunun aşağısında olanlar da. Biz, çeşit çeşit yollara ayrılmış gruplardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz, yeryüzünde Allah’ı aciz bırakamayacağımızı, (göğe) kaçmakla da O’nu aciz bırakamayacağımızı anladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve biz doğruluğa ileten (Kur’an)’ı duyunca ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse (sevabının) eksik verilmesinden de, haksızlığa uğratılmaktan da korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bizden Müslümanlar da var, haksızlık edenler (doğru yoldan sapanlar) da. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Haksızlık edenler ise cehennem için odun olmuşlardır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gerçek şu ki onlar yolda dosdoğru gitselerdi onlara bolca su verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bununla onları imtihan etmek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu zor bir azaba sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz mescidler Allah’ındır. Öyleyse Allah’la beraber başkasına tapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten Allah’ın kulu O’na ibadet için kalktığında onun üzerine üşüşerek neredeyse keçe gibi olacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Ben ancak Rabbime dua ediyor ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmuyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Hiç kimse beni Allah’tan (gelecek azaptan) kurtaramaz ve ben O’ndan başka sığınılacak birini de bulamam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Benim yaptığım) sadece Allah’tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah’a ve peygamberine karşı gelirse onlar için içinde sonsuza kadar kalacakları cehennem ateşi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet o inkârcılar tehdit edildikleri azabı ve kıyamet saatini gördükleri zaman kimin yardımcı bakımından daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bilip öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Size vaadedilen yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak elçilerinden hoşnud oldukları müstesna. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Öyle ki, Rablerinin risaletlerini (kendileri vasıtasıyla görderdiği hükümleri) tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onlarda olanı kuşatmış ve her şeyi sayı olarak saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster