1. ’Kavmini, kendilerine acıklı azap gelmeden önce uyar’ diye kavmine gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Ey kavmim! Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana itaat edin, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki, (Allah) günâhlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi belirli bir süreye kadar geciktirsin. Şüphesiz Allah’ın süresi geldiğinde geciktirilmez. Keşke bilseydiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak benim davetim onların sadece kaçışlarını artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ben, senin kendilerini bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini üzerlerine çektiler, (küfürlerinde) direndiler ve büyüklük tasladıkça tasladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ben onları açıktan da davet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara (davetimi) açıktan da ilan ettim, gizli gizli de söyledim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece, üzerinize gökten bolca yağmur göndersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Size mallarla ve oğullarla yardım etsin; size bahçeler versin, ırmaklar versin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki, Allah’ın yüceliğine kanaat getirmiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oysa O sizi çeşitli aşamalardan geçirerek yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah yedi göğü nasıl kat kat yarattığını görmediniz mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de bir kandil kıldığını? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi oraya yeniden döndürecek ve sizi (bir başka) çıkarışla çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah sizin için yeri bir sergi kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun geniş yollarında dolaşasınız diye.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Rabbim! Onlar bana karşı geldiler ve malı ve çocuğu kendisinin zararından başka bir şeyini artırmayan kimseye (veya kimselere) uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve büyük büyük tuzaklar kurdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vedd’den, Suva’dan, Yeğus’dan, Ye’uk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sapıklıklarından başka bir şeylerini artırma.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar günâhlarından dolayı boğuldular. Ardından ateşe sokuldular. O zaman kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Rabbim! Yeryüzünde inkârcılardan, hareket eden bir tek kişi bırakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu sen onları bırakırsan onlar kullarını saptırırlar ve bozguncu ve inkârcıdan başkasını doğurmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim! Beni, anne babamı, mü’min olarak evime gireni ve mü’min erkeklerle mü’min kadınları bağışla. Zâlimlerin ise helâklerinden başka bir şeylerini artırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster