1. Bir isteyen kesin gerçekleşecek olan bir azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, yüksek makamların sahibi Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O’na yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sen şimdi güzel bir sabırla sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar onu uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da atılmış yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. bir dost başka bir dostu sormayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu kişi o günün azabına karşılık oğullarını fidye vermek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini ve kardeşini de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini barındıran aşiretini de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzünde olanların hepsini de. Sonra (ister ki) kendini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır. Doğrusu o şiddetle yanan bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derileri kavurup soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (İmandan) yüz çevirip arkasını döneni çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Mal) biriktirip kasada yığanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine kötülük dokunduğunda feryat eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İyilik dokunduğunda da engelleyicidir (cimridir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki onlar namazlarına devam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Mallarında belirli bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Dilenci ve yoksul için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar hesap gününü doğrularlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Zaten Rabbinin azabına karşı hiç kimse kendini tam bir güven içinde hissedemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar ırzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak kendi eşleri ve ellerinin altındaki (cariyeleri) hariç. Şüphesiz onlar (bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kim bunun ötesini ararsa işte onlar sınırı aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar namazlarını da korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte onlar cennetlerde ikram görenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkarı hayat tarzı edinmiş olan şunlara ne oluyor ki, senden yana boyunlarını uzatarak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan bölük bölük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hayır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz güç yetireniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların yerlerine kendilerinden daha hayırlılarını getirmeye. Ve bizim önümüze geçilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık sen onları bırak, vaadedildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsın ve oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün kabirlerden, hızla çıkarlar. Sanki dikili bir şeye doğru koşuyorlarmış gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri düşkün bir halde. Kendilerini de zillet bürür. İşte bu, onlara vaadedilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster